Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Změna soutěží mladších a starších

Pro trenéry starších a mladších žáků

Změna soutěží mladších a starších žáků řízených řídící komisí pro Čechy a Moravu

Proč Změny?
1. Návaznost na návrh ohledně změn v nižších kategoriích
2. Stálý důraz na rozvoj individuálních dovedností a udržení široké základny
3. Stálé preferování výchovy hráčů před výsledkově pojatým soutěžením – souvislost s komplexem změn zabírající se rozvojem českého fotbalu

Návrh
1. Nad úrovní krajů zavedení soutěží Sportovních středisek mládeže ČMFS s kriterii podmíněnou strukturou od sezony 2011/12.
2. Všechny celky budou rozděleny do 5 skupin po x účastnících (3 v Čechách a 2 na Moravě)
3. Soutěže starších žáku U14 a U15 se budou hrát 10+1 a systémem dvoj utkání
4. Soutěže mladších žáků U12 a U13 se budou hrát 7+1 na půlce hřiště a systémem dvoj utkání

Soutěže v Čechách:
Skupina A: U14 a U15, U12 a U13
Skupina B: U14 a U15, U12 a U13
Skupina C: U14 a U15, U12 a U13

Soutěže na Moravě:
Skupina D: U14 a U15, U12 a U13
Skupina E: U14 a U15, U12 a U13

Počet týmů v jednotlivých skupinách bude záviset na počtu klubů, které splnění kritéria licenčního manuálu.

Východisko – v rámci ČMFS je současně zřízeno 72 Sportovních středisek mládeže (dále jen SpSM) s pravidelnou měsíční dotací na činnost (odměny trenérů). SpSM jsou zařazena do sítě na základě kvalitní práce s mládeží a splnění stanovených kritérií ČMFS. Plánem této reorganizace je vystavět soutěže pro této kluby, ale jen za podmínky, že splní nově vytvořený licenční manuál. Je možné, že klubů, které splní licenční podmínky, bude méně. I s ohledem na finanční zdroje s MŠMT (v současnosti 53) a zdroje ČMFS (v současnosti 19) a udržení kvality, je nutné udržet počet dotovaných SpSM na maximálním počtu 72.

Způsob řešení přechodu na nové soutěže
1. Dosavadní soutěže řízené ŘK Čech a Moravy se zruší k 30. 6. 2011 a budou nahrazeny novou soutěží SpSM ČMFS.
2. Všechny kluby těchto soutěží a vítězové krajských přeborů budou mít možnost se přihlásit do licenčního řízení na SpSM.
3. Pro kluby získající statut SpSM se zařadí do navrhované struktury dle regionálního členění.
4. Na základě počtu klubů, které získají licenci v roce 2011, bude vytvořen systém prostupnosti z krajských soutěží.

Licenční řízení
1. Vytvoření licenční komise z nezávislých členů (5) – odpovídá počtu soutěží, kteří nemohou být v žádném vztahu ke klubu, který žádá o Sportovní středisko
2. Licenční řízení se vyhlásí začátkem sezony 2010-11
3. Do konce roku 2010 budou kluby, žádající o statut střediska povinni předložit písemnou žádost a projekt
4. Do konce dubna 2011 se musí vyhodnotit žádosti a určit kluby splňující statut Sportovního Střediska
5. ČMFS vydá metodiku licenčního řízení a vlastní kritéria do začátku soutěžního ročníku 2010-11
6. Průběžná kontrola a vyhodnocování

Změny a prostupnost soutěží:
1. Změny po dvouletém cyklu (výměna klubů zřizujících SpSM na základě vyhodnocení plnění kritérií). V případě porušení kritérií v průběhu cyklu může být okamžitě odebrána dotace až do sjednání nápravy. V případě nesplnění podmínek ke sjednání nápravy, bude klub s koncem aktuálního soutěžního ročníku vyřazen ze soutěží SpSM.
2. Každoročně lze doplnit SpSM soutěž o týmy, které splní dvě podmínky
A) kritéria licenčního manuálu
B) v krajské soutěži skončí do 3. místa
Tyto týmy mohou startovat v soutěžích SpSM. O výši dotací, nebo o dotacích vůbec, rozhodne licenční komise na základě finančních zdrojů. Případné doplňování míst počtu účastníků v soutěžích bude řešit systém navazujících kroků, dle počtu klubů splnivších podmínky A a B.
Maximální počet klubů finančně dotovaných nepřekročí počet 72. O tom rozhoduje jmenovaná licenční komise.
4. Systém bude průběžně kontrolován a vyhodnocován.

Nutné změny v legislativě
1. Vypracovat licenční manuál a začlenit ho do legislativy.
2. Zrušení technického hostování by měl nahradit střídavý start. Nutnost zpracovat na základě poznatků z krajů, kde střídavý start praktikují.
3. Pokusit se zpracovat návrh na Solidarity Payment používaný UEFA, na české poměry.
4. Vytvoření jednotné pravidla pro soutěž 7+1 (Prodiskutovaných a schválených komisí pro pravidla fotbalu) vyzkoušených v soutěžním ročníku 2010/11 na vybraných KFS nebo OFS.

Pro podporu návrhu změn v mladších žácích je přiložena tabulka z Anglické FA, která porovnává četnost herních činností ve dvou variantách organizace:

Porovnání7v711v11
Celkový počet doteků s míčem v zápase796569
Celkový počet doteků jednotlivce5726
Celkový počet přihrávek

 

Návrh změn a doporučení nižším složkám KFS a OFS zavedení malých forem fotbalu v jejich soutěžích


Proč něco měnit?
Trend fotbalového vývoje, by se měl odrážet i v celkové struktuře výchovy mládeže, jejíž součástí jsou i mládežnické soutěže. Navrhovaná struktura dovoluje flexibilnější uspořádání, reagující na demografický vývoj a přináší možnost intenzivnější výchovy dětí v odlišných regionech.
Cílem je zaměřit se na potřeby dětí a rozvoj odpovídající jejich věku, zejména individuální dovednosti. Zvýšit základnu dětí hrajících fotbal a udržet je u něj.
Zlepšit spolupráci s lidmi, kteří spolupracují, nebo by mohli spolupracovat při výchově (trenéři, rodiče, funkcionáři rozhodčí….)

Doporučení struktury v kategoriích od 6 do 11 let (U6 – U11)

Předpřípravka: Děti do 6 let (U6) – volně organizovaná hra
Počet hráčů: 3:3 bez brankáře
Velikost míče: č. 2-3
Rozměry hřiště: 12 x 20m až 6 mini hřišť na půlce
Doba hry: 3 x 8min (max. 3min přestávky) Letmé střídaní,
Velikost branek: 2 – 3m tyče
Nebo
Počet hráčů: 4:4 bez brankáře
Rozměry hřiště: 15 x 25m až 4 mini hřiště na půlce Letmé střídaní,
Doba hry: 3 x 10min (max. 3min přestávky)
Velikost branek: 2 – 3m tyče

Mladší přípravka: Děti od 7 do 9 let (U7 – U9)
Počet hráčů: 4+1
Velikost míče: č. 3 (doporučen) nebo č. 4
Rozměry hřiště: 19 x 30 m až 3 mini hřiště na půlce
Doba hry: 3 x 10-14min (max. 5 min přestávky), Letmé střídaní
čas hry je stupňován s věkem, bližší vysvětlení je u pravidel mladších přípravek
Velikost branek: 2 x 5m, nebo 2 - 3m, možné použít i tyče

Starší přípravka: Děti od 10 do 11 let (U10 – U11)
Počet hráčů: 5+1
Velikost míče: č. 3 (doporučen), nebo č. 4
Rozměry hřiště: 25 x 40m až 2 mini hřiště na půlce
Doba hry: 3 x 15min (max. 5min přestávka), Letmé střídaní,
Velikost branek: 2 x 5m, 4 – 5m, možné použít i tyče

Výhody změn:

Dovednostní:
Častější kontakt s míčem, ale i nutnosti nabízet a uvolňovat se.
Více tvořivosti a herní zodpovědnosti.
Poznávací:
Hráči se častěji dostávají do herních situací. Hráči s nižšími dovednostmi se snáze orientují = kontrolují situaci, v menším počtu hráčů.
Větší počet pokusů k učení se.
Cílové –psychologické:
Častější situace před brankami, neboli častější stresové situace vyplývající zejména z toho, že jde o utkání.
Dát gól - zabránit gólu.
Kondiční
Hra je intenzivnější, s větším počtem rychlostně – silově – obratnostních úseků a činností.
Jsou stále na silné straně – brání i útočí.
Demograficko-společenský
Ubývající počet dětí, které v ČR vstupují aktivně do fotbalového prostředí.
Hra na „plácku“ je učitel hráčů i trenérů.
Mezinárodní
Příhraniční oblasti nabízejí možnosti hrát mezinárodní utkání, kde soutěže s nižšími počty hráčů již probíhají.
Jazyk a zkušenost jsou kamenem sebevědomí.
Tvorba společnosti
Zapojení děvčat do tréninku a utkání kluků / mix soutěže. Společnost mužů a žen je normální a my máme příležitost k tomuto přispět výchovou.
Společnost nejvíce podporuje to, co ji zajímá.