Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápis ze schůze VV, pátek 2. června 2017

Další zasedání výkonného výboru přineslo spoustu informací a záležitostí k dalšímu řešení.

Přítomní: M. Davídek, T. Bouška, P. Kobliha, P. Ratajová, K. Pištěk, J. Trnobranský, J. Sládek, J. Nádvorník, M. Kaňka
 
 1. Posvícení
  1. M. Kaňka - zajistil pronájem parku, zajistí stany, posezení, občerstvení a pódium.
  2. Sokol zajistí: výběr vstupného, pořadatelskou službu (Vlasta Bosák – hl. pořadatel), plakáty, propagaci a ohrazení parku
  3. Program: pátek - diskotéka Rádia Kiss, sobota- Parkán, neděle - cca do 18,00 Poprask
  4. Dle starostky nemusíme žádat o povolení vzhledem k rušení nočního klidu, již bylo schváleno v rámci zastupitelstva.
 2. Zpráva o činnosti a plnění úkolů:
  1. získáváme dotaci z Programu 8 – 168.000,- Kč, spoluúčast TJ je ve výši 30%. Pochvala odstoupivšímu předsedovi Josefu Nádvorníkovi za zpracování žádosti v minulém roce.
  2. Poděkování Marianu Prchlíkovi za sponzorský dar 10 míčů zápasové kvality pro A-mužstvo.
  3. Poděkování Petře Ratajové za zřízení facebookového profilu  Sokolu.
  4. Poděkování Karlu Pištěkovi za získání 2 sponzorů (Dřestav a Compag)
  5. Velký dík patří Farmě Prčice, která zasponzorovala nová vrata ke garáži a to jak materiálně, tak zajištěním samotné výroby.
  6. M. Davídek jednal se starostkou 
   1. projednal možnost úpravy antukového hřiště za poliklinikou - J. Kabíčková a P. Ratajová byly pověřeny, aby získaly odbornou pomoc pro úpravy na hřišti, projednaly je se starostkou, která poté přislíbila, že město hřiště upraví.
   2. Rekonstrukce ŠOT - letos už plánovaný mimořádný program od MŠMT vypsán nebude díky reorganizaci ministerstva, v lednu by mělo být vypsáno další řízení, do kterého se plánujeme přihlásit s obnoveným projektem.
   3. Projednán Strategický plán města ve sportovní oblasti, konkrétní návrhy, které by Sokol mohl provést, byly diskutovány VV, ale prozatím nebyl žádný přijat - členové VV mají za úkol se tím zabývat do další schůze.
  7. Kolaudace tribuny - pověřili jsme Ing. Sochora zpracováním projektové dokumentace, nutných žádostí o vyjádření dotčených orgánů a zpracování žádosti na místní stavební úřad.
  8. Zpráva z trenérské rady
   1. Cíl: najít nové trenéry pro mladší žáky (1x), starší žáky (1x) a A-mužstvo (1x). 
   2. Pokud bysme našli dvě odpovědné osoby, chtěli bychom obnovit Minipřípravku v rozsahu jednoho tréninku týdně ve všední den.
   3. Své návrhy členové Výkonného výboru podají předsedovi do 14 dnů, ten navržené trenéry poté osloví.
  9. Sedlčanský kraj nově otiskuje zprávy o zápasech A mužstva
  10. Sedlčanské sportovní areály nás informovali o možnosti pronájmu nového již dostavěného hřiště s umělým povrchem za zimním stadionem.
  11. Byla založena Datová schránka pro zjednodušení komunikace s úřady - především Finančním úřadem v rámci řešení DPH.
 3. Výměna okapů a svodů na tribuně - v sobotu 10. června je naplánována výměna okapových svodů na hlavní tribuně.
 4. J. Sládek podal zprávu o Běhu naděje (zisk 22.680,-) a o výdělku autobusů za uplynulý měsíc.
 5. Pavel Kobliha informoval o vedení  účetnictví, EET pokladně na stadionu, a účetním řešením Posvícenských zábav osvobozených od platby DPH.
 6. Výkonný výbor schválil měsíční odměny pro účetního, sekretáře a předsedu.
 7. Karel Pištěk informoval o vzniklých a následně vyřešených potížích s čerpadlem k zavlažování hlavního hřiště. 
 8. Diskuze
  1. doporučeno nesnižovat za každou cenu členskou základnu, soustředit se na větší procento mládeže.
  2. Na prázdninové období jsme zvážili a přijali návrh Karla Pištěka na přijmutí brigádníků ze školních lavic na sezónní práce (sekání kolem hřišť, natírání, atd.). Organizace jejich práce bude na Karlovi a p. Černohorském, stejně tak zajištění materiálního vybavební.
  3. Projednali jsme žádost B mužstva na přeřazení do soutěží Příbramského okresu a nedospěli jsme k jasnému rozhodnutí. Tato záležitost musí být znovu komunikována s B mužstvem.