Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápis ze schůze VV, pondělí 10. července 2017

Na schůzi jsme řešili spoustu věcí a také spoustu věcí vyřešili.

Přítomní: M. Davídek, P. Bouška, P. Kobliha, P. Ratajová, K. Pištěk, J. Sládek, J. Kabíčková
Omluveni: J. Nádvorník, J. Trnobranský
 
 • Zpráva o činnosti a plnění úkolů:
  • Provedena změna názvu spolku v IS FAČR (na zapsaný spolek, kterým jsem od loňska).
  • Poděkování od p. Nádvorníka za výtečný stav vedlejšího hřiště.
  • Poděkování Petře Ratajové za zorganizování daru pro p. Švagra při příležitosti jeho 50. narozenin.
  • DPH poprvé provedeno přes datovou schránku.
  • Řeší se tréninkové oblečení pro A mužstvo, spoluúčast klubu i hráčů.
  • Platba členských příspěvků bude sjednocena.
   • do 31. 8. 2017 platba za první půl rok.
   • do 31. 11. 2017 platba za druhý půl rok, tato platba bude obsahovat členský příspěvek na FAČR.
  • Odložili jsme diskuzi o předmětu plnění dotace z programu VIII. na další schůzi.
  • Na příští schůzi byl pozván p. Bosák, jako hlavní pořadatel Posvícenských zábav, abychom dojednali a zorganizovali všechny nutné povinnosti. Karel s p. Bosákem ale už nyní zajistí plakáty a jejich vyvěšení.
  • MŠMT vypsalo nový program na investiční dotace, který se nás také dotýká - rekonstrukce ŠOT. Michal projedná podmínky se starostkou a informuje výbor o dalším postupu.
 • Finance
  • Na účet přišlo plnění dotace z Programu VIII.
  • Informace od účetního.
   • DPH za květen.
   • O mzdách a jejich řešení.
   • Vyřešena daň z nabytí nemovitosti.
   • Na konci týdne budeme také platit zálohu na silniční daň.
  • Michal poskytne Pavlovi dokument o vyúčtování dotace z Programu VIII - jak účtovat.
 • Správa stadionu
  • Okapové svody na tribuně
   • svody byly demontovány, plánovaná montáž při brigádě v sobotu 15. července.
  • Ve středu bude pokračovat brigáda na natření zábradlí a kultivaci okolního prostředí.
  • Plánovaná výměna trávy v brankovištích na hlavním hřišti proběhne příští pondělí.
  • Zapískování obou hřišť.
   • Proběhne 15. července.
   • Doplní se také hlína v brankovištích na vedlejším hřišti.
   • A mužstvo svolá Michal, B mužstvo a Dorost Jarda Mářinec.
  • Automatická závlaha vedlejšího hřiště.
   • Budeme řešit opět v zimě, případnou realizaci bysme určitě nestihli dokončit v průběhu léta a poté už je potřeba zalévání o dost menší.
  • Záchytné sítě na vedlejším
   • Je třeba obnovit záchytné sítě, jsou děravé.
   • Karel zajistí nákup, montáž nejlépe do začátku soutěžního ročníku, bude svolána brigáda.
  • Vřetenová sekačka z golfového hřiště
   • Byla domluvena zápůjčka na 14 dní, tak abysme byly schopni ohodnotit její přínos. Poté možný dlouhodobý pronájem nebo nákup.
 • Fotbal
  • B mužstvo a Starší žáci patří do příbramského okresu
   • Po diskuzi s hráči a realizačním týmem B mužstva jsme s rozhodli Béčko přeřadit do Příbramského okresu, kde bude hrát IV. třídu s 9 týmy.
   • Starší žáci jsou v příbramském okresu, jelikož preferujeme 11tkový fotbal a ten v Benešovském okresu letos nebude.
  • A mužstvo bylo nalosováno do “příbramsko-berounské” skupiny I.B třídy - E.
  • Pro A mužstvo řešíme hlavního trenéra, velmi pravděpodobně jsme se domluvili s p. Čížkem z Tábora.
  • Petr do pátku 14. července připraví koncepční plán na odměňování trenérů na všech úrovních, který bude projednán, případně upraven a poté představen všem trenérům.
  • Do tréninkového procesu mladších žáků se zapojí Pavel Kabíček.
  • Tréninkový proces mladších a starších žáků bude sjednocen do společných tréninkových jednotek, jelikož starší žáci mají velké zastoupení hráčů právě z mladších.
  • Velmi pravděpodobně budeme muset dopravu Mladších žáků k utkáním zajišťovat osobními automobily.
  • Stále nemáme druhého trenéra ke Starším žákům.
  • Také jsme projednali možnosti při využití hráčů dospělých při organizaci utkání mladších kategorií, zatím žádný konsensus.
  • Na brigádě 15. června probereme materiální vybavení pod tribunou a zakoupené v kabinách a následně zajistíme chybějící vybavení. Plus bude upraven prostor pod tribunou tak, aby v něm nevznikal nepořádek.
 • Autobusy
  • p. Sládek informoval o činnosti autobusů a financích.
  • Projednání nastalých potíží při provozu - nutné opravy.
  • Vrata u garáže
   • nastal problém s montáží křídlových vrat díky nestabilním zdím na které by vrata měla být připevněna. Diskutovali jsme možnost posuvných. Karel se domluví s p. Hockem na případném dalším postupu tak, abysme neměli statické problémy.
  • Autobusy byly v červnu vytíženy na maximum.
  • Diskutovali jsme případné zvýšení ceny za kilometr, rozhodli jsme se zvýšení odložit v závislosti na ceny nafty na podzim.
  • Sládkovi organizují podzimní rekreaci v Maďarském Sárváru pod hlavičkou TJ, schváleny podmínky za kterých bude využit autobus TJ.
  • Domluvili jsme se na zlepšení procesu sledování spotřeby obou autobusů.
 • Ceník v areálu
  • Pavel zpracuje návrh nového ceníku, ve kterém budeme zohledňovat jak členství v TJ, tak i zvýhodněné ceny při dlouhodobějším využívání a soustředěních.
 • Antukové hřiště na Starce
  • po diskuzi s p. Dikunem (který stojí za realizací tenisového kurtu u stadionu) jsme se rozhodli nedělat kompletní rekonstrukci, ale s dostatečným množstvím antuky a dobře zvoleným a provedeným technologickým postupem pouze upravit povrch.
  • p. Dikun je ochoten s postupem pomoci při brigádě, která bude svolána ve vhodném termínu tak, aby nenarušila antukovou sezónu.