Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Plán dalšího směřování TJ, leden 2019

Na prosincové schůzi Výkonného výboru jsme především hodnotili rok uplynulý a upravili plán na další rok(y).

Retrospektiva plnění plánu z roku 2018

 
Pozitivní skutečnosti:
 
 • Ekonomická stabilita
 • Příprava a pozvednutní úrovně Posvícení
  • nově zavedená Tombola
  • Ekonomický přínos
 • Perfektní fungování autobusové divize
  • Provoz bez havárií
  • uspokojování objednávek
  • Pozitivní reakce od zákazníků k celému fungování
 • Dobré výsledky všech fotbalových týmů
  • Udržení všech fotbalových mužstev a obsazení trenéry
  • Výrazně zlepšená účast na trénincích A mužstva
  • A mužstvo do 5. místa v tabulce
  • Včasný výběr příspěvků od hráčů
 • Účast členů VV na schůzích
 • Zpracovávání žádostí o dotace
  • Především žádost na Šatnový objekt
 • Suvenýry, upomínkové předměty a kalendáře
 • Posun v řešení Garáže na stadioně
 • Fotodokumentace z fotbalových utkání a tréninků
 • Vylepšení ankety Fotbalista roku
 • Zlepšení úrovně Memoriálu Františka Hájka
 
Negativní skutečnosti:
 
 • Termíny a nároky na dotační politiku rostou a je s tím více práce
 • Obtížně sháníme nové tváře do realizačních týmů 
 • Garážová vrata a jejich řešení se táhne již dva roky
 • Řešení gólmana pro A mužstva pro podzimní část soutěže
  • Přestup Filipa Dřevojana neproběhl tak, aby byly všechny strany spokojeny
 • Práce se sponzory
 • Využití víceúčelového hřiště
 • Četnost tréninků přípravky
 • Sekání hřiště, občasné skřípání ve správě hřiště
 • Chybí nakládaný hermelín na hřišti
 • Účast členů na Valné hromadě 2018
 • Neoprávněná kritika členů/nečlenů TJ k výkonům Výkonného výboru bez znalosti problematiky
 • Neuskutečnění letního výjezdního zasedání Výkonného Výboru
 • Trenérské rady měly nepravidelných charakter
 • Nepříliš využívaný traktor zabírající místo pro vlek
 • GDPR a řešení všech nutných náležitostí - obrovská porce administrativy tzv. do šuplíku
 • Výběr příspěvků od neaktivních členů není vůbec snadné
 • Sucho, nedostatek vody a výpadek v zavlažování obou hřišť
 
 

Plán na rok 2019

 
Z retrospektivy, kterou Výkonný výbor provedl na prosincové schůzi vyplývá, že náš plán je třeba v několika bodech obměnit a znovu seřadit podle priorit. 
 
Stále platí, že udržet klub v dobré kondici vyžaduje koncepční práci a vhodně naplánované aktivity. Je třeba mít jak dlouhodobý plán, na celé následující čtyřleté období, tak krátkodobý, ve kterém budeme řešit aktivity v následujících měsících. 
 
Níže uvedený seznam je seřazen podle priorit a důležitosti:
 
 • Na celé funkční období
  • Sportovní cíle
   1. Udržení a případné zvýšení úrovně mládežnických týmů.
   2. Vychování brankáře alespoň jednou za 5 let.
   3. Rozšíření trenérské základny a vylepšování způsobu trénování jednotlivých celků.
   4. A mužstvo stabilně mezi prvními pěti celky I.B třídy.
   1. Pravidelné pořádání trenérských rad
   2. Pokračovat v umožnění hráčům s vyššími ambicemi snadný přechod do jiného klubu a zpět, tj. sportovní legislativa.
   3. Zjištovat poptávku po dalších možných sportech, které by umožili dále rozvíjet hlavní činnost klubu, tj. sportovní činnost.
    • například dívčí oddíl pro všesportovní přípravu
  • Ekonomické cíle
   1. Vyrovnaný rozpočet.
   2. Získávání nových sponzorů a udržení těch stávajících, případně obnovení spolupráce stejně jako péče o sponzory.
   3. Udržení a rozvíjení autobusové dopravy.
   4. Připrava podání žádostí o dotace a maximum v dotační politice města, státu a kraje.
   5. Zajišťování odměňování trenérů na pravidelné bázi.
   6. Případný přebytek z hospodářské činnosti šetřit na investice nutné pro zprovoznění ŠOT.
  • Obecné cíle
   1. Udělat maximum pro zajištění rekonstrukce ŠOT.
   2. Zajištovat provozuschopnost areálu a všech jeho součástí.
   3. Zapojení jednotlivých mužstev do činnosti klubu nejenom ve sportovní oblasti.
   4. Nadále pracovat na vylepšení ankety Fotbalista roku, tak Memoriálu Františka Hájka.
   5. Dále rozvíjet marketingový potenciál klubu na sociálních sítích, přes upomínkové předměty a Prčické posvícení.
  • Identifikovaná hlavní rizika pro chod klubu:
   • Havarijní stav ŠOT.
   • Nedostatek trenérů.
   • Ztráta jednoho (nebo více) hlavních zdrojů finančních prostředků.
   • Klesající počty členské základny v mládežnických týmech.
   • Sestup A mužstva dospělých do okresních soutěží.
 
 • Krátkodobé úkoly
  • Připravit se na rekonstrukci ŠOT pokud vyjde dotace - viz Akční plán před udělením dotace
  • Vyúčtovat Dotaci Můj Klub
  • Vyúčtovat Vratnou investici od města na Autobus
  • Uspořádat posvícenské zábavy.
  • Zorganizovat Memoriál Františka Hájka.
  • Řešit možné sucho investicí do retenční nádrže a automatického zavlažování vedlejšího hřiště
 
Mít plán je první věc, ta druhá je postupovat tak, aby byl naplněn. Já věřím, že se nám to bude dařit a budeme schopni pracovat tak, aby klub dobře fungoval a aby byli jak členové klubu, tak členové VV spokojeni a měli ze společného fungování radost. Bohužel, úkolů je tolik, že přesahují možnosti Výkonného výboru a tak je nutně musíme prioritizovat a věnovat se některým přednostně. Zákonitě se tak na některé níže postavené nedostane a “přesouvají” se v plánu z roku na rok. Významně by nám s činností pomohl jakýkoliv člen, který by svým proaktivním přístupem byl schopen a ochoten věnovat se některé aktivitě tak, aby ulevil členům Výkonného výboru a přispěl tak rozvoji našeho spolku.
 
Rád bych na tomto místě opět ujistil, že jsme i s VV otevřeni všem návrhům na zlepšení naší činnosti, vylepšení v rámci areálu stadionu a dalšího fungování klubu. Žádný problém nebo věc k řešení není malá a tak nás neváhejte kontaktovat a mluvit s námi. Jedině tak můžeme přinést do klubu další pozitivní věci a pracovat na vylepšování ve všech směrech.
 
Jednání VV jsou v měsíčních intervalech a po každém z nich je na webových stránkách uveřejněn zápis, ze kterého se každý může dovědět, co se za uplynulý měsíc událo, co se podařilo realizovat a na čem budeme pracovat v nejbližší době.
 
Michal Davídek
Předseda TJ
email: predseda@tj-sedlec-prcice.cz
telefon: 724032289
 
Členové výkonného výboru: Petra Ratajová, Petr Bouška, Jana Kabíčková, Jakub Trnobranský, Pavel Kobliha, Karel Pištěk
Místopředseda: Petr Bouška
Sekretář fotbalového oddílu: Karel Pištěk
Účetní: Pavel Kobliha