Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápis ze schůze VV, pátek 4. ledna 2019

Zápis z první schůze VV v roce 2019.

 

Přítomní: M. Davídek, P. Kobliha, K. Pištěk, J. Kabíčková, P. Ratajová, J. Trnobranský, J. Sládek, P. Bouška,  členové revizní komise: J. Koblihová, T. Pištěk, V. Dikun a zvláštní host: H. Davídková

 

Plán dalšího směřování TJ (předložil k úpravám a schválení M. Davídek)

Autobusy:

 • J. Sládek informoval o počtu najetých kilometrů za rok 2018 (celkem oba autobusy: 60 789 km) a o celkové výši vyúčtovaných peněz- 2 021 891,- Kč
 • Návrh: zda by nebylo možné zaparkovat vozík za autobus např. v areálu Farmy Prčice – zjistí J. Sládek u Z. Koblihy
 • M. Davídek sjednal pojištění vozíku (500,-) a autobusu (16 000,-), informoval výbor o tom, že s rostoucím stářím autobusů poroste do budoucna i pojišťovací částka

Finance: (P. Kobliha)

 • Stav účtu ke konci roku 2018: 272 099,- Kč
 • Doplacena dotace městu
 • Do budoucna: Stouply zálohy na energie
 • Bude poskytnut příspěvek žákům, dorostu a B mužstvu na soustředění (10 000,-Kč)
 • Musí se vyřešit zápisy činností klubu do obchodního rejstříku (pořádání kulturních akcí, ubytovávání)
 • Jednalo se také o rozšíření autorizace přístupu k účtu na P. Koblihu – zjistí podmínky
 • M. Davídek podal zprávu o vyúčtování upomínkových předmětů (počáteční investice činila 16 000,-, prodala se půlka a vybralo se 5100,- Kč.), byla schválena další investice 10 000,- Kč. a byly podány následující návrhy na další druh upomínkových předmětů: placky, dresíky, potítka, hrnečky, kšiltovky, pexeso, reflexní pásky s potiskem

 

Dotace:

 • Řešen akční plán před udělením dotace na ŠOT:
 • Hotovo: úprava rozpočtu na ubytovací zařízení (Petra), úprava rozpočtu na gastro zařízení (Jana)
 • Do konce ledna se musí dořešit: výběrové řízení na výběrové řízení (Petr), úprava rozpočtu na vnitřní vybavení (Kuba), dočasný objekt na provoz při stavbě (Karel)
 • Dotace od Středočeského kraje – Fond volného času (Kuba)- musí se podat do 28.1. 2019, dohodnuto, že žádost zaměříme jako loni na volnočasové aktivity dětí a mládeže s přihlédnutím k poučení z loňské žádosti

 

Fotbal:

 

 • Smlouva F. Dřevojan: Sedlčany vrátily náš upravený návrh, vycházíme jim vstříc a posíláme zpět ke schválení
 • Trenérská rada: na konec ledna svolá P. Bouška
 • Diskutováno, zda mají internacionálové připlácet na tělocvičnu

 

Předběžná zpráva revizní komise: (V. Dikun)

 • Komise nezaznamenala žádná pochybení

 

Příprava na Valnou hromadu- 16.2. od 17,00

 • Cíl: vyšší účast, M. Davídek zajistí pozvánky a plakáty, jejich distribuci zajistí Jana a Petra (Náš domov, rozhlas, facebook)
 • Karel zajistí u trenérů, aby připravili nominaci v anketě Fotbalista roku v mládežnických kategoriích, a to na trenérskou radu

Diskuze:

 • Ubytování pana Vláska na stadionu (M. Davídek)- řešeno na OSSZ v Sedlčanech paní starostkou, výkonný výbor vyjádřil nesouhlas s ubytováním na stadionu (nepořádek, krádeže, nebezpečí požáru)
 • Poděkování Petře a Pavlovi za nový formulář GDPR
 • Další cíl: doplnit placení příspěvků za aktivní členy do stávající tabulky (P. Kobliha)
 • Poděkování Karlovi za zajištění Školy v pohybu pro ZŠ
 • Příští schůze: 4.2. 2019 od 18,00 hodin