Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Stavba Barták

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Truhlářství Ryšavý

K Brewery Trade, a.s.

Okna.EU

Karel Raček

Hospoda u Škrpálu

Zemní Práce Hošna

R-D ateliér Michal Dohnal

Jaroslav Novák, topení, voda, plyn.

Lumial Kosova Hora

Cinogroup s.r.o.

Truhlářství Martin Hájek

Jiří Dolejší
elektro

WIFCOM

Kovolak s.r.o, Ledeč nad Sázavou

Halex-Schauenberg, ocelové stavby s.r.o. Příbram

Střechy Vaníček s.r.o. Tábor

Elektroprof a.s. Tábor

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Výroční zpráva za rok 2018

Rok 2018 byl pro Tělovýchovnou jednotu ve znamení ekonomické stability, sportovního růstu i vydařených akcí během celého roku.

Dobrá spolupráce mezi všemi aktivními členy, činovníky i sportovci tak činí z našeho spolku dobře fungující organizaci.

 

Výkonný výbor pracoval ve složení Petra Ratajová, Jana Kabíčková, Karel Pištěk, Petr Bouška, Pavel Kobliha, Jakub Trnobranský a jako předseda Michal Davídek. Na jednotlivé schůze pravidelně docházel také Josef Sládek, dispečer autobusů a vedoucí autobusové divize.

Na březnové schůzi se výkonný výbor jednomyslně shodl na každoročně upravovaném Strategickém plánu pro fungování Tělovýchovné jednoty jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu a tento plán se tak stal spolu se schváleným rozpočtem na rok 2018 zásadními dokumenty, podle nichž se výkonný výbor řídil ve svých rozhodnutích a činnosti.

 

Jako místopředseda TJ, ve fotbalové legislativě a trenérské oblasti působil Petr Bouška, jako účetní Pavel Kobliha, Jakub Trnobranský měl na starosti především Dotační politiku, Jana Kabíčková činnost volejbalového oddílu a zápisy ze schůzí, Petra Ratajová členskou základnu, facebookovou stránku TJ a péči o členy TJ, sekretářem fotbalového oddílu byl Karel Pištěk, který měl na starosti i správu Areálu Stadionu. A jako předseda spolku působil Michal Davídek, který měl nad všemi oblastmi činnosti dohled.

Ve správě Areálu také pracovali Jaroslav Černohorský, Pavel Šít, Miroslav Prášek a Markéta Molnárová.

 

Z organizace činnosti:

 • B mužstvo a Dorost zorganizovali pod vedením Jaroslava Mařince a Jana Vodňanského Ples mladých sportovců.
 • Pod vedením Vlastimila Bosáka a ve spolupráci s fotbalovým oddílem jsme uspořádali tradiční Posvícenské zábavy, které tradičně pořádáme ve spolupráci s Milanem Kaňkou. Velmi pozitivně kvitována nová tombola pro podporu mladých fotbalistů.
 • Pod hlavičkou TJ a především zásluhou manželů Sládkových byl zorganizován Běh Naděje. 224 účastníků přispělo na konto Běhu naděje částkou 20.510,- Kč.
 • V létě došlo k zakoupení profesionálního vertikutátoru, který významně přispěl ke kvalitě trávníku na obou hřištích a nahradil tak v minulých letech prováděné pískování.
 • Hřiště byla také pravidelně hnojena, vedlejší hřiště bylo prosypáno hlínou a v areálu probíhala standardní údržba.
 • Od října jsme ve spolupráci se základní školou začali provozovat kroužek “Hýbej se”, které se jednou týdně účastní členové i nečlenové Sokola ve věku 11-18 let.
 • V listopadových volbách byly do zastupitelstva Města Sedlec-Prčice zvoleni členi TJ Petra Ratajová, Jan Fára, Zbyněk Kobliha, Pavel Janda a Tomáš Pištěk. Velkou měrou tak přispívají k výborné spolupráci s Městem Sedlec-Prčice.
 • Spolek se také vyrovnal s novou směrnicí s nakládáním osobních údajů – GDPR.
 • Byl zakoupen nový traktor na sekání trávy, starý ještě udržujeme pro údržbu vedlejších ploch.
 • Díky sponzorským darům (ZŠ Sedlec-Prčice a Pavel Čeněk) byla obnovena PC technika na stadioně.
 • Na závěr roku jsme připravili plakát shrnující činnost spolku v roce 2018.

 

Členská základna

V rámci IS ČUS (k 31. 12. 2018) má TJ registrováno celkem 264 členů.

Z toho 231 členů (219 mužů a 12 žen) fotbalového oddílu a 33 členů (10 mužů a 23 žen) oddílu SPV.

Aktualizace členské základny TJ: 

- oslovit všechny stávající členy (kromě aktivních sportovců soutěže), projednat s nimi jejich   

  členství v TJ

- znovu zavést placení členských příspěvků (návrh 100,- ročně)

 

Dotační politika

Za rok 2018 jsme se ucházeli o 3 dotační tituly a pravidelný příspěvek od města.

Právě dotací od města, která v uplynulém roce činila 300 000 Kč jsme rok otevřeli. Za vstřícný postoj při jednání i velmi včasné uhrazení bychom chtěli městu upřímně poděkovat. I pro rok 2019 jsme pro naši činnost obdrželi od města stejnou částku.

 

Dále jsme žádali o 468 660 Kč v rámci programu Můj Klub na MŠMT, který nahradil dva dříve existující dotační tituly. Pro všechny žadatele představovala žádost na Můj Klub novou situaci spojenou s očekáváním jak a v jaké výši budou dotace propláceny. Výsledkem bylo uznání dotace ve výši 224 000 Kč, které jsme obdrželi 12. 6. 2018. Pro rok 2019 jsme vypracovali žádost s rozpočtem ve výši 201 080 Kč. Částka se nově kalkuluje na základě velikosti členské základny ve věku 0-23 let. I do budoucna bude proto důležité tyto kategorie udržovat co nejpočetnější a aktivní.

 

Na Středočeský krajský úřad jsme podali žádost na Fond sportu, volného času a primární prevence, jejímž smyslem bylo v zimních měsících, ve spolupráci se školou, organizovat všesportovní a gymnastickou průpravu pro děti v žákovském a dorosteneckém věku. V roce 2018 byla tato žádost úspěšná a získali jsme na provozování a vybavení kroužku 56 000 Kč.

 

Jako zcela zásadní musíme zmínit žádost na investiční dotaci na opravu šatnového objektu podanou na MŠMT v rámci programu Podpora materiálně technické základny sportu. V souladu se zadáním programu jsme museli poněkolikáté přepracovat projektový záměr a dokumentaci, což je u takto velkého a komplexního projektu práce nesmírně náročná časově, ale hlavně expertně. Proto se VV rozhodl angažovat externí poradenskou firmu Grant Consulting, a.s., která za jednorázovou částku 100 000,- Kč bez DPH žádost profesionálně zpracovala. Celkový rozpočet projektu je 15 531 359,- Kč, z čehož dotace samotná pokryje 8 819 360,- Kč (70%) a zbylé 3 779 727,- Kč budou kryty městem a TJ. Je třeba dodat, že z projektu byly nuceně vyjmuty části nevyhovující výzvě ve výši 2 969 863,- Kč, které budou částečně kryty z rozpočtu Města, nicméně na TJ zbyde dofinancovat cca 1.500.000,- Kč.

 

Rozhodnutí o úspěšnosti této žádosti čekáme do konce února 2019.

 

Autobusová divize

Autobusová divize činí v posledních letech významný ekonomický prvek, který přispívá na činnost klubu a díky preciznímu vedení dispečera Josefa Sládka má skvělé výsledky.

 

V roce 2018 k nedošlo žádné změně v našem vozovém parku. Provozujeme stále dva autobusy Renault ILIADE nazývané ALČA a ILČA. Oba autobusy jezdily v minulém roce bez vážnějších problémů.


ILČA najezdila 25 755 km, ALČA  35 034 km. Je to mírné navýšení oproti roku 2017
a to se také projevilo v tržbách a výsledném zisku, který je po odečtení nákladů téměř 600.000,- Kč.


Za celý tento vynikající výsledek je třeba poděkovat hlavně řidičům Jirkovi Lukšanovi, Mírovi Práškovi, Pavlu Koblihovi a Františku Hrazánkovi a již zmíněnému dispečerovi dopravy Josefu Sládkovi.

 

Zpráva fotbalového oddílu

 

Jaro 2017/2018

 

 

Přípravka: Jiří Dolejší, Petr Košař

Přípravka nastoupila do jarní části natěšená. Hned první zápas ukázal, že tento tým našich benjamínků se toto již hodně naučil. Jediné zaváhání bylo v zápase s Křečovicemi, kde prohráli.

 

Mladší žáci: Julius Molnár, Pavel Kabíček

Oproti podzimní sezóně dopadla jarní část podstatně lépe. Tým šlapal jako hodinky a bylo vidět, že každý z hráčů šel po zimní přípravě výkonnostně nahoru.

 

Starší žáci: Mgr. Josef Nádvorník

Starší žáci absolvovali mistrovskou soutěž organizovanou okresem Příbram. Důvodem byla skutečnost, že okres Benešov organizuje soutěž pouze pro sedmičlenné týmy.

           

Dorost: J. Vodňanský, M. Kaňka

 Jarní část sezóny byla určitě lepší než ta podzimní. V některých utkání byl znát určitý pokrok ve srovnání s podzimní částí, kdy pro většinu kluků byl přechod mezi dorostence dost obtížný.

 

B-tým: J. Mařinec, L. Švagr, J. Jelen

Po vydařeném podzimu B mužsto dokázalo navázat i v jarní sezoně a podařil se postup do 3 třídy. Mužstvo doplňovali hráči z dorostu a vedli si velice dobře v dospělém fotbale.

 

A-Tým: M. Čížek, asistent – P. Jelen, ved. V. Davídek, masér J. Bouška

Po kvalitní přípravě, kdy tým absolvoval kvalitní soustředění na Monínci, jsme si představovali lepší výsledek, než jsme nakonec v sezóně uhráli. Jako velké pozitivum vidíme zapojení mladých dorostenců, kteří byli přínosem a především pokračování angažmá trenéra Miroslava Čížka z Tábora, jehož tréninkové jednotky i vedení samotných zápasů jsou velice kvalitní. Do další sezóny budeme vstupovat s lehce okysličeným kádrem i realizačním týmem a měli bychom atakovat cíl vedení TJ být pravidelně do 5. místa tabulky v I.B třídy.

 

Podzim 2018/2019

 

Minipřípravka

Trenér: Jan Špaček

V další sezoně opět pokračují naší nejmenší benjamínci v tréninku  a každou středu dochází na hřiště a formou her začali  seznamovat se s fotbalem. Od října se přesunuli do tělocvičny Z.Š.

 

Přípravka – Okresní soutěž 5+1

Trenéři : Jiří Dolejší, Petr Košař

Přípravka nastoupila do podzimní části s mladými hráči. Hned první zápas ukázal, že tento tým našich benjamínků se může měřit s každým týmem. Jejich bojovnost jim po podzimní části přinesla „druhé místo“.

 

Mladší žáci – Okresní přebor 7+1

Trenéři: Julius Molnár, Pavel Kabíček
Podzimní část sezony můžeme hodnotit jako velice povedenou. Mladším žákům se podařilo vyhrát svoji skupinu bez jediné porážky. Sešel se velice silný ročník a je vidět, že kluci fotbalem žijí a baví je.

 

Starší žáci – Okresní přebor

Trenéři: Lukáš Tvrdý a Pavel Kobliha ml.
Začátek podzimní sezóny byl trochu hektický, kdy se na poslední chvíli řešila trenérská otázka a docházka na tréninky byla vlivem dovolených poloviční. Do prvního zápasu se však všechno urovnalo i za vydatné pomoci trenérů mladších žáků Pavla Kabíčka a Juliuse Molnára.

 

Dorost – I. A třída

Trenéři: Jan Vodňanský, Jaroslav Mařinec
Pro většinu kluků byl přechod mezi dorostence dost obtížný. Podařilo se nám do mužstva zapracovat kluky ze starších žáků, kteří určitě svými výkony nezůstali za očekáváním. Co nás mrzí, je docházka některých jedinců. Přínos pro tým byl příchod Vaška Kabíčka.

 

B-tým – III. Třída, OFS Příbram

Trenéři: Jaroslav Mařinec, Ladislav Švagr, Miloslav Jelen
Do podzimní části B-tým nevstoupil vůbec dobře. Byla znát absence několika hráčů a tréninkové docházky byly žalostné! Během soutěže se vše zlepšovalo a začalo se dařit hlavně ke konci podzimní části. Sestavování týmu na zápasy se neobešlo bez pomoci  A-mužstva a Dorostu.

 

A-Tým – I. B třída, sk. D

Realizační tým:
                        Trenér - Miroslav Čížek
                        Vedoucí mužstva - Václav Davídek a Milan Kaňka
                        Asistent  a hlasatel v jedné osobě - Petr Jelen
                        Trenér brankářů - Jan Ryšavý

Pro podzimní část nové sezóny jsme zaznamenali jak v hráčském, tak realizačním kádru několik změn. Realizační tým mužstva posílil Milan Kaňka, hráčský kádr zas okysličili navrátilci z Benešova Václav Kabíček, ze Sedlčan Zdeněk Všetečka a do kádru se také zapojil dorostenec Marek Kaňka. Nutno říci, že všichni tři následně znamenali značný posun v kvalitě naší hry. Na počátku soutěže jsme se potýkali s postem gólmana. Do divizních Sedlčan odešel Filip Dřevojan a tak sezonu začal chytat dorostenec Michal Remeš. Následně byl na jeden zápas zapůjčen z FC Písek hráč Lukáš Varyš a po dlouhých jednáních s majitelem klubu se povedlo přivést Alexe Gajdasze z Českého Brodu. Několik utkání také odchytal navrátil po zranění Jan Ryšavý.

 

 

Závěr

Poděkování patří všem, kteří tělovýchovnou jednotu a její činnost reprezentují, podporují a rozvíjejí. Děkuji všem sportovcům za velmi dobrou reprezentaci Tělovýchovné jednoty a města Sedlec-Prčice.

 

Poděkování patří i všem trenérům a vedoucím fotbalových družstev.

 

Miroslavě Křížkové, Janě Jelenové, Heleně Opltové, Václavu Dikunovi za vedení družstev ASPV.

Vlastovi Bosákovi, Jaroslavu Černohorskému za role pořadatelů fotbalových utkání.

Vlastovi Bosákovi za vedení organizace Prčického posvícení.

Petrovi Jelenovi za hlasatelství při fotbalových utkání.

Karlovi Pištěkovi za práci sekretáře fotbalového oddílu a vedení údržby Areálu Stadionu.

Josefu Sládkovi a řidičům za provoz autobusové dopravy.

Všem členům Výkonného výboru za pravidelnou a kvalitní činnost ve vedení spolku.

 

Děkuji také významný partnerům a sponzorům Farma Prčice, Innera Benešov, Pivovar Lobkowicz, Hospoda u škrpálu.

 

Městu Sedlec-Prčice a starostce Města Miroslavě Jeřábkové za zásadní podporu TJ ve všech oblastech spolupráce.

 

 

 

V Sedlci-Prčici dne 16. února 2019