Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápis ze schůze výkonného výboru TJ 18.4. 2019

Na dubnové schůzi jsme řešili spoustu témat, některé budeme rozvíjet i nadále.

 
Datum: 18.4. 2019
Přítomní: M. Davídek, P. Kobliha, K. Pištěk, J. Kabíčková, P. Ratajová
 
Autobusy: (J. Sládek předal zprávu)
 • Technický stav autobusů: došlo k výměně autobaterií a 4 gum
 • E-poptávka - funguje, nicméně ještě nedošlo k realizaci poptávky
 • Program zájezdů na následující dva měsíce je plný (poděkování Josefu Sládkovi)
 • Projednány polepy autobusů, proběhne grafická úprava a projednání v autobusové divizi, ponecháno místo na sponzory
 
Dotace: (M. Davídek)
 • dotace z MŠMT na ŠOT bude podána příští rok znovu, protokoly k letošním dotacím obdrží předseda
 • FAČR: bude opět poskytovat finanční podporu na fotbal ve formě přímé podpory (rozhodčí a delegáti)
 • Hýbej se: bude fakturováno do konce dubna
 • Můj klub 2019: čekáme na vyhodnocení, které probíhá
 
Finance: (P. Kobliha)
 • Pavel předal zprávu o stavu účtu a DPH
 • Příspěvky na první půlrok: vybrat do konce května ( P. Kobliha předá seznamy hráčů  trenérům)
 • Projednán pronájem buněk u stadiónu pro stavaře, nutno ještě dojednat, zda jsou v ceně zahrnuty energie
 
Fotbal: (K. Pištěk)
 
 • Ondřej Rataj: otec dojedná termín schůzky s panem Slepičkou, abychom dořešili další postup u končící smlouvy mezi TJ a SK Benešov
 • Václav Mařík: zpětný přestup do Heřmaniček zadarmo
 • Jan Mašek: přestup do B-teamu ze Sepekova za 3000,-
 • Innera zasponzoruje dresy pro A-team (děkujeme)
 • Anketa Fotbalista roku 2019 projednali jsme návrh předsedy na objektivizaci ankety vzhledem k výkonům v jarní části sezóny. Bude řešeno již letos formou expertní komise a udělení bonusových bodů k podzimním výsledkům.
 
Posvícení 2019:
 • Stránky www.prcickeposviceni.cz obnoveny a aktualizovány, probíhá příprava Facebookové kampaně
 • Zahájeno hledání sponzorů pro tombolu
 
Sponzoři (M. Davídek)
 • předseda vypracoval plán rozvoje péče o sponzory, každý člen výboru dostal nějaký úkol pro rozvoj strategie  (např. práce s dosavadní tabulkou sponzorů, možnosti podpory a plnění, vzor sponzorské smlouvy ...)
  • splnit do 14 dnů, poté projednat další postup
 
Investiční akce 2019: (návrhy od předsedy)
 
Podle všeho se v rozpočtu pro letošní rok otevírá možnost na investici do našeho areálu. Projednali jsme následující možnosti s tím, že potřebujeme o všech další podrobnější informace a až poté akce zprioritizujeme a rozhodneme o realizaci.
 
 • Zakoupení nádrže na vodu (cena cca 80 000,-)
  • zásoba vody na jeden zavlažování, ale nádrž by vyřešila problém s ucpáváním trysek v zavlažovacím systému, které je následkem čerpání vody přímo z potoka
  • Petra zjistí možnost financování z programu Modrá úsporám 
  • Karel zjistí přesnou cenu a podmínky
 • Revitalizace a automatické zavlažování vedlejšího hřiště (cca 1 mil. korun) –
  • hledání dotačního programu se spoluúčastí
 • Stínící záchytné sítě pod zábradlí (cca 100 000,-)
 • Opětovné zpracování žádosti na ŠOT pro rok 2019
 
Diskuze
 • Pan Šára předal Petře Ratajové archiv historických fotografií