Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápis ze schůze výkonného výboru TJ, pátek 7.5. 2019

Na další schůzi jsme řešili záležistosti snad ze všech druhů činnosti, o které se staráme.

Přítomní: M. Davídek, P. Kobliha, K. Pištěk, P. Bouška, J. Sládek, J. Kabíčková, P. Ratajová

 

Autobusy: (J. Sládek)

 • Technický stav autobusů: výměna 4 gum, oprava topení, instalace nových bezpečnostních pásů
 • Program zájezdů na květen: plno
 • Návrh (projednat se školou a MěÚ): instalovat u místní ZŠ značku Dopravní obsluze vjezd povolen, aby autobus couvající před školu neporušoval zákaz vjezdu
 • Schůzka řidičů: poděkování řidičům za odvedenou práci (M. Davídek), schváleny polepy autobusů – řidiči navrhují umístit na zadní část autobusu místo velkého znaku klubu fotbalistu v barvách klubu a malý odkaz na web-stránky naší autodopravy
 • Potvrzení o pojištění autodopravce bude zasláno na Stř. kraj
 • Zájezd do Šarváru: žádost o dárkový balíček pro ubytovatele (schváleno)

 

Běh naděje: (J. Sládek)

 • Finance: dotační  program Sportuj s námi, Město Sedlec-Prčice (děkujeme za dotaci 5500,-)
 • Spolupráce: ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
 • 4.6. 2019 od 14,30 v KS školy (pohádka Naše zahrádka, krátká rozcvička, filmový záznam ze Spartakiády 1985 na místním stadioně)
 • Poté venku: kulturní program dětí - gymnastika, písně, aerobik, měření tlaku, registrace na běh
 • 16,00 hodin start běhu
 • Poté KS: 8. ročník prezentační soutěže dětí na téma Tady bydlím já
 • M. Davídek- zajistí účast fotbalistů

 

Dotace: (M. Davídek)

 • Obdrželi jsme oficiální zamítnutí žádosti dotace na ŠOT ( získali jsme 64 bodů, dotaci obdržely žádosti s 68 body)
 • Hýbej se (P. Ratajová) - docházka na květnová cvičení zajištěna, poslední 29.5., cvičitelka Markéta připraví 1 hodinu pro učitele na místní ZŠ- cíl: naučit děti provádět správně základní cviky

 

Finance: (P. Kobliha)

 • Přišel přeplatek z ČEZ: snížena měsíční záloha podle průměru za poslední léta
 • DPH za březen zaplaceno
 • Do konce července budou vyplaceni trenéři
 • Členské příspěvky- připraveny seznamy hráčů, budou předány trenérům

 

 Stadion: (K. Pištěk)

 • Buňky u stadionu pro stavaře koridoru pronajímat nebudeme: tím, že by používali sociální zařízení v kabinách, by měli přístup do celého šatnového objektu, což neschvaluje správa stadionu
 • SOU Hrádek zapůjčilo na stadion zametací stroj, jenž by prodalo za 4000, - zatím neschváleno, není pro něj patřičné využití
 • Řešení závlahy hřišť (P. Ratajová)- nemůžeme využít dotační program Modrá úsporám- týká se pouze dešťové vody zachycené ze střech, vodu z potoka můžeme čerpat i nadále s tím, že povedeme deník o čerpání
 • Řešení závlahy: vlastní vrt, úkol: poptat se na zkušenosti u ostatních klubů, které vrt dělaly
 • Tréninky nečlenů Sokola na stadioně: návrh: nečlen zaplatí za trénink na vedl. hřišti 30,- na hlavním 50,- - nutno upozornit všechny fotbalisty i děti, aby zatěžovali hlavní hřiště co nejméně

 

Fotbal:

 • Anketa Fotbalista roku 2019 (M. Davídek)- vygenerovaná pravidla ankety, J. Nádvorník souhlasí s tím, že bude předsedou komise, která vyhodnotí 3 nejlepší hráče jarní části soutěže
 • Smlouvy: Ondřej Rataj: předložena smlouva, cena hráče v dospělém věku dle smlouvy pro SK Benešov 40 000,-, cíl: domluva s Benešovem na možnosti vrátit se za smluvní cenu do TJ S-P, a to pouze do TJ S-P, ne jinam, P. Bouška - promluví s Ondřejem a zajistí schůzku v Benešově
 • Dresy: Innera Benešov zaslala peníze na dvě sady dresů pro A-team
 • Podpora fanklubu: zakoupení tleskačů

 

Sponzoři:

 • kontrola úkolů z minulé schůze
 • M. Davídek: předal přístup do nové aplikace k práci se sponzory a informační  leták pro sponzory
 • P. Ratajová, J. Kabíčková: informace o doplnění  evidenčního listu možného plnění sponzorských smluv a odměňování sponzorů
 • P. Kobliha: předložil průvodní dopis pro emailovou komunikaci a vzory sponzorských smluv
 • Úkol pro všechny: projít současné klienty a promyslet další možné akvizice

 

Další schůze: sobota 8.6., výjezd na kolech do Hulína, start: 15,00 v Prčici