Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápis ze schůze VV, pátek 6. září 2019 20:00

Po měsíci jsme se opět sešli k řešení aktuálních záležitostí v našem modrobílém spolku.

 
 • Autobusy
  • Proběhlo zvýšení sazby na kilometr z 28,- Kč na 29,- Kč.
  • Plán na září - 38 výjezdů.
  • Přes léto oba autobusy podstouplili plánované opravy a výroční údržbu tak, aby byly plně připraveny na sezónu.
 • Prčické posvícení
  • Vyhodnocení akce 2019
   • Diskotéka - perfektní účast - 625 platících - jednoznačně zde prospěla marketingová kampaň na Facebooku, kterou zajistil Pavel Čeněk na svoje náklady. Tímto mu veřejně děkujeme jak za vložené finanční prostředky, tak za zajištění všech nutných činností s medializací spojených. Stejně tak posíláme poděkování Tomáši Davídkovi za přípravu a aktualizaci grafiky na www.prcickeposviceni.cz.
   • Sobotní zábava byla jednoznačně poznamenána špatným počasím přes den, nicméně i tak přišlo 705 platících a nakonec to byla velmi povedená akce.
   • Výtěžek z nedělní tomboly - 25.400,- Kč - jednali jsme o využití, rozhodli jsme se pro zakoupení klubových tréninkových funkčních triček pro všechny mládežnické kategorie se znakem TJ.
   • Poděkování posíláme Vlastovi Bosákovi, jakožto hlavnímu pořadateli, za perfektní organizaci obou večerů včetně zajištění všech dalších činností a plakátů.
   • Poděkování posíláme i Marianovi Prchlíkovi, který nám sponzorsky nechal vytisknout plakáty na oba večery stejně jako velkoformátové pozvánky na nedělní první utkání A mužstva v I. A třídě.
   • Pochválen byl i Pavel Kobliha za organizaci brigád na přípravu a úklid parku a Karel Pištěk za zajištění a komunikaci ohledně Diskotéky Rádia Kiss.
  • Posvícení 2020
   • Termín 7., 8., 9. srpna 2020
   • Páteční Diskotéka rádia Kiss zůstává, řešíme obsazení DJem
   • Sobotní zábava bude změna, s největší pravděpodobností budou hrát kapely Argema a RockTom
 • Dotace
  • Rekonstrukce Sportovního zázemí TJ
   • Proběhlo výběrové řízení. Vítězná firma - Spilka a Říha Soběslav. Celkové náklady na akci s kompletním vybavením, neuznatelnými náklady je cca 18,5 milionu Kć. Po zhodnocení ze strany TJ, ze strany Města a vítězné firmy jsme rozhodli o tom, že do akce půjdeme i s tím, že Město navýší jednorázovou dotaci na naši akci a TJ dokáže zajistit potřebné prostředky na dofinancování celé akce (cca 2 miliony Kč). 28. srpna skončila lhůta pro podání námitek do výběrového řízení - žádná námitka nebyla podána a tak byla 29. srpna podepsána smlouva o dílo s vítěznou firmou. 29. srpna byly taktéž dodány všechny podklady na MŠMT (cca 150 normostran, jen pro představu) tak, aby MŠMT rozhodlo o konečném přidělení dotace (8.8 milionu Kč). Na MŠMT je ovšem dlouhodobě podhodnocený stav pracovníků jak v neinvestičních tak pro nás důležitém investičním oddělení a tak můžeme čekat na rozhodnutí až 30 dní. Pokud tedy MŠMT rozhodne o přidělení dotace, potom by mělo do konce září proběhnout předání staveniště a samotná realizace stavby.
   • Připravujeme tedy nutné kroky pro zajištění provozuschopnosti areálu během výstavby, zajištění financování ze strany TJ a další záležitosti vyplývající z přípravy na stavbu (zajištění technického dozoru, koordinátora BOZP atd.)
  • Můj Klub 2019
   • stále formálně schváleno, prošlo všemi koly schvalování, na prostředky stále čekáme.
  • Hýbej se 2018-2019
   • vyúčtováno, čekáme na zprávu o schválení vyúčtování, případně budeme řešit doplnění, úpravu.
 • Finance
  • Stav účtu dlouhodobě velice uspokojivý a i bez prostředků, na které čekáme z dotačního titulu Můj Klub, je letošní rozpočet plně zajištěn i s rezervou, kterou plánovaně čerpáme na zajištění stavby Sportovního zázemí.
  • Pavel zajistil snížení poplatků za vedení účtu u České spořitelny
  • Jednali jsme o povinnosti všech mužstev vybrat příspěvky na činnost do konce října
 • Správa stadionu
  • Obě hřiště jsou v perfektním stavu, nalajnovaná a dobře připravená jak k tréninkovým jednotkám, tak k zápasům. Všem, kteří se o areál starají patří obrovský dík!
 • Fotbal
  • Schváleno odměňování trenérů a realizačních týmů pro podzim 2019, první výplata poslední pátek v září.
  • Trenérská rada bude před koncem října
 • Diskuze a různé
  • Opět plánujeme plakát/kalendář s aktuálním fotografiemi všech mužstev
  • Michal Davídek byl pozvat všechny prvňáčky do družstva Minipřípravky ve škole na zahájení školního roku