Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápis ze schůze výkonného výboru TJ 11. ledna 2020

Na první letošní schůzi toho bylo opravdu mnoho k řešení.

 

: M. Davídek, K. Pištěk, J. Kabíčková, P. Ratajová, P. Kobliha, J. Sládek, P. Bouška, J. Trnobranský

 

Program:

Autobusy: (J. Sládek)

 • Současná situace: máme pouze jednoho řidiče – pan Lukšan, vypomáhá Fr. Hrazánek
 • Schválena koupě tiskárny pro J. Sládka
 • K. Pištěk: zajistí montáž rolovacích vrat ke garáži (náklady cca 35 tis i s montáží) a pokládku zámkové dlažby (p. Synek)- do konce března

 

Valná hromada (15.2., 17,00 hodin)

 • Monínec sál
 • Doprava- autobus, odjezd: Prčice- 16:30,Sedlec-16:40
 • Pozvánky: osobní roznáška-zajistí ASPV, Náš domov, facebook
 • Na příští schůzi (úterý 4.2.) nutno pozvat členy revizní komise
 • Program: (připravit do 4.2.)
 • Zprávy: autobusy (J. Sládek), fotbal (P. Bouška), čl. základna (P. Ratajová), finance (P. Kobliha), dotace (J. Trnobranský), úvodní zpráva (M. Davídek)
 • Prezenční listina: P. Ratajová, J. Kabíčková, M. Sládková
 • Anketa Fotbalista roku: trenéři dodají nominaci do 25.1. , projednány ceny pro vítěze

 

Návrh výše členských příspěvků na rok 2020:

Internacionálové-1000,-, dospělí – 2000,- za rok, dorost- 1600,- za rok, žáci- 1600,- za rok, přípravka- 1000,- za rok, neaktivní členové – 200,-, ASPV- 300,-

 • Automaticky budeme dávat stvrzenky o zaplacení
  • jako nutný podklad pro případnou žádost u zdravotní pojišťovny o proplacení

 

Finance: (P. Kobliha)

 • Múj klub 2019 - vyúčtovat do 15.2.
 • Ubytování v kabinách- změna vyhlášky – zvýšení místního poplatku z pobytu , cena za noc nyní 200,-
 • Pronájem klubovny: člen Sokola (zima- 700,., léto- 500,-), nečlen (zima 1200,-, léto- 1000,-)
 • Upravit ceníky na webu a v kanceláři TJ - M. Davídek.

 

Dotace (J. Trnobranský)

 • Do 23.1. podáme žádost o dotaci ze Stř. kraje – cíl : nové bezpečné branky 5x2 metry plus obnova sítí na stejné branky stávajících branek
 • Projekt na kabiny: rozmyslíme do příště koncept dalšího postupu

 

Fotbal:

 • 17.1. – začíná příprava A-mužstva, zajištěno soustředění- 12.2-15.2.
 • přestupy:
  • M. Kaňka: do Tábora (ligový dorost, zkouška),
  • L. Dřevojan - do Sedlčan
 • Trenérská rada: začátek března

 

Stadion:

 • Požadavek na novou střechu pro venkovní bufet - schváleno, pokusíme se zvětšit zastřešený prostor nad výdejním oknem a přidat osvětlení.

 

Diskuse:

 • Dárky od J. Trnobranského (poslední v docházce na VV v roce 2019) – Děkujeme
 • Vratné kelímky na hřiště: záloha 50,-, investice: 10000,- budeme řešit ještě před jarní sezónou, grafický návrh T. Davídek.
 • 130. výročí vzniku TJ Sokol Sedlec-Prčice- možnost získat peníze z fondu hejtmana
  • Návrh: oslavu spojit s Memoriálem 1.8. – přesnou podobu promyslíme do března

 

Příští schůze: úterý 4.2. 2020, 18:00 U Škrpálu