Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápis ze schůze výkonného výboru TJ 20.5. 2020

Na první venkovní letošní schůzi jsme probírali především aktuální stav, finanční situaci TJ a další organizační záležitosti.

 

Datum: 20.5. 2020

Přítomní: M. Davídek, P. Kobliha, J. Kabíčková, P. Ratajová, P. Bouška, J. Trnobranský, J. Sládek, K. Pištěk

 

Autobusy:

 • Odstávka autobusu do 29.6., koncem července bude provedena technická kontrola, do té doby nutno vyjednat smlouvu na pojistění (Pavel Kobliha)

 

Stadion:

 • Cca 45 000,- oprava závlahy

 

Dotace:

 • Můj klub 2020: žádost upravena, zkontrolována MŠMT
 • Žádost na Středočeský kraj o dotaci na oslavy výročí založení let TJ Sokol – podána, čekáme na výsledek
 • Žádost na Středočeský kraj na 2 branky a sítě: schváleno 56 000,- + 14 000,- spoluúčast – termín profinancování posunut na 30.9.
 • ŠOT:
  • Dostali jsme upravený rozpočet od Dřestavu s vyjmutým ubytováním, klubovnou tak, abysme to případně byly schopni postavit pouze ve spolupráci s městem a na dotaci využili až na dostavbu. Budou se projednávat s Městem Sedlec – Prčice podmínky poskytnutí peněz na ŠOT vzhledem k aktuální finanční situaci města (koronavirus) – M. Davídek + zástupci města (pí. Starostka, zástupce finančního výboru)

Finance:

 • Projednali jsme nutné úpravy v rozpočtu a škrty v naplánovaných výdajích tak, abychom pokryly výpadek příjmů z vedlejších činností - ubytování a provoz autobusové dopravy i vzhledem k nejistotě ohledně konání Prčického posvícení.
 • Chod klubu je zajištěn, pokud obdržíme dotaci v žádosti Můj Klub 2020 (250tis.), potom budeme hospodařit s přebytkem.

 

Fotbal:

 • Přihlášky do soutěží: nutno do 10.6. (požadavky sdělí trenéři na Trenérské radě)
 • 19.6.- sokolský ples (Dorost, B-tým)
 • FAČR: emaily hráčů zadá do IS FAČR K. Pištěk
 • Nový systém distribuce placení hráčských příspěvků – online způsob placení
 • Pavel Kabíček a Pavel Kobliha: končí jako trenéři, budeme muset hledat náhradu pro další sezónu

 

Posvícení:

 • Park prodán nebyl: nájem parku bude projednán opět s p. Bláhou
 • Posvícení i vzhledem k uvolňování vládních opatření chceme připravit tak, aby se to v případě příznivých podmínek mohlo konat. Určitě nechceme nic rušit v dohledné době a tak uděláme veškeré přípravy, abysme termín rozhodnutí o konání/nekonání mohli udělat co nejpozději.

 

Další schůze: 10.6. 2020