Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. BenešovHlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

R-D atelierMediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápis ze schůze výkonného výboru TJ (online schůze) - březen 2021

Na březnvé schůzi jsme dále řešili stávající situaci i plán do dalších měsíců.

 
 
Datum: 1. dubna 2021
 
Přítomní: M. Davídek, P. Kobliha, K. Pištěk, P. Bouška
 
 • Autobusy
  • Situace stále stejná, v případě uvolnění restrikcí je možné ihned začít s dopravou, nicméně to ještě nevypadá na start.
  • Projednali jsme další možnosti u prodeje nejstaršího autobusu, momentálně ovšem není žádný zájem ani konkrétní poptávka.
  • Covid-BUS II zatím nevypsán, budeme sledovat situaci.
    
 • Prčické posvícení 2021
  • dohodli jsme odpovědné osoby za jednotlivé oblasti, které jsou nyní potřeba řešit.
 
 • Dotace
  • Řešení projektu pro výstavbu kabin - projednávají se změny v projektu. Mírný posun v řešení.
  • Stč. kraj - neinvestiční dotace na zápasové míče pro celý klub a sítě na hlavní hřiště
   • vykopne Petr s použitím našich dřívějších dotačních žádostí a dokončí s Michalem a Pavlem.
   • termín 20. dubna
 
 • Finance
  • Stav účtu - v pořádku, činnost klubu zatím neohrožena.
  • DPH stále nulové
 
 • Správa stadionu
  • Správce hřiště - K. Pištěk. Dohodli jsme, že od 1. dubna začneme placenou spolupráci.
   • Pavel promyslí formu spolupráce (DPP, fakturace)
  • Investiční akce:
   • smykovací síť na trávník - 16tis.
   • vozík za traktor - cca 6tis.
   • Kropící vozík na vedlejší hřiště - 15tis.
   • Míče a branky budou součástí žádosti na Stč. kraj, koupíme po vyhodnocení žádosti
  • Tenisový klub
   • nedošli jsme k úplné shodě na tom, za jakých podmínek budou moci členové TJ, fotbalisté, tenisté využívat víceúčelové hřiště.
   • pokusíme se dohodnout s "tenisovým klubem" podmínky osobně
   • odpovědné osoba Pavel
 
 • Fotbal
  • Trenérská rada - ideálně uspořádat co nejdříve i za současných podmínek s trenéry tak, abysme se dohodli na dalších krocích pro případ, že budou soutěže obnoveny. Vyřešíme i odměňování za podzimní část sezóny.
  • Volby do OFS
   • voleni zástupci FEevoluce v čele s Tomášem Novákem
   • volba byla úspěšná a ve vedení OFS je tak nové vedení
   • www.ofsbenesov.cz
  • Volby do SKFS
   • volební účast a koho budeme volit dohodneme na dubnové schůzi
   • odložení Valné hromady až po volbách od OFS, momentálně na 6. května 2021.
 
 • Volební Valná Hromada 2021
  • Noví členové VV - žádný posun
  • Organizace - prozatím neřešeno, vykopneme se zvolením termínu.
  • Výroční zpráva - prozatím neřešeno, vykopneme se zvolením termínu.
 
 • Příspěvky příspívajících nesportujících členů
  • momentálně aktualizujeme kontakty na všechny zapsané členy - telefony a emaily - stále řešíme
 
 • Diskuze a různé
 
Další schůze bude s ohledem na plánované rozvolnění v týdnu od 26. dubna. Pokud by se ukázalo, že fotbalové soutěžě začnou dříve jak v květnu, tak se sejdeme dříve. Snad to budeme moci udělat prezenčně i s revizní komisí tak, aby jsme mohli naplánovat Valnou hromadu.