Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. BenešovHlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

R-D atelierMediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápis ze schůze VV - úterý 7. září 2021 20:00

V září jsme řešili především fotbal

 
Přítomni: Karel Pištěk, Pavel Kobliha, Michal Davídek, Josef Sládek
 
Omluveni: Petr Bouška a Martin Raček
 
 • Autobusy
  • Stav a plán
   • BOVA - nutné opravy - měchy
   • ALČA - také nějaké drobné opravy
   • ILČA - v listopadu připravíme na technickou, zatím žádný zájemce o koupi
  • Navigace do autobusu
   • Koupena do BOVY, když bude dobrá zkušenost, koupíme i do ALČY
  • Je třeba zdůraznit všem trenérům/vedoucím, že odpovídají za stav autobusu po cestě a je tedy nutné zvlášťě po mladších kategoriích kontrolovat místa k sezení
  • 18. září výlet do Posázaví s návštěvou pivovaru Kácov a Technického muzea
  • 1. - 2. října Morava Starší páni
  • 18. října Šárvár - plně obsazeno
 • Prčické posvícení 2021
  • Vyhodnocení
   • Organizace byla zvládnutá, jak příprava, tak průběh i úklid proběhl v relativně dobrém počtu organizátorů. Pro příští rok bysme měli být lépe schopni řešit případnou nepřízeň počasí - jak vstup (stan, přístřeší), tak především hlavní pořadatel po celou dobu koncertu.
  • Plán na rok 2022
   • termín 12. - 14. srpna, na další schůzi budeme řešit obsazení jednotlivých večerů
 • Dotace
  • Můj Klub 2021 - info
   • dotace již na účtě
  • Dotace na autobusy - info
   • dotace za znemožnění fungování v COVID době za rok 2020
   • přiznána dotace cca 146 tis. Kč, do 20 dní by měla být na účtě
  • Provoz a údržba info
   • stále žádné info
  • Dotace na nádrž a závlahu - NSA Kabina - info
   • byl poslán dotaz na stav, zatím bez odpovědi
  • Můj Klub 2022 - bude opět na podzim
   • během září až října je nutné konsolidovat členskou základnu do 23 let, která je hlavním podkladem k této dotaci. Již jsme začali s minipřípravkovými dětmi.
 • Správa stadionu
  • Údržba stadionu
   • Výměna trysek závlahy, nová řídící jednotka - 80tis.
   • 15tis oprava starého traktůrku (zadní náprava, opravy sekacího ústrojí)
  • Sekačka Kubota - nabídková cena 580 tis. včetně DPH. Karel vyjednal příspěvky - Město 50tis., Farma Prčice 30tis.. Vzhledem k nejistotě ohledně dotace na nádrž a závlahu (kde v případě úspěchu budeme potřebovat 200tis. vlastních prostředků), rozhodnutí o pořízení/nepořízení odkládáme na zimu.
 • Finance
  • Stav a plán
   • DPH srpen 3570,- Kč
   • Plánované výdaje do konce roku 2021:
    • 100tis. splátka půjčky autobus BOVA
    • 200tis. plánovaná investiční akce závlaha
    • 40tis. výplaty trenérům mužstev
    • cca 4x 30tis. správa stadionu
  • Příspěvky na činnost - podzim 2021
   • Michal vygeneruje excel se všemi jmény, Pavel rozdělí na mančafty. Termín - 15. září.
   • Poté distribuce trenérům - hlavní cíl č. 1 je aktualizovat kontakty - telefon a email na hráče příp. jejich rodiče. Termín 30. září.
   • Hlavní cíl č. 2 - začít vybírat příspěvky bezhotovostně
    • využijeme portál Stč. kraje, kam se nahrají výše příspěvků, jména a kontakty
    • systém obešle všechny s údaji pro platbu všetně QR kódu pro rychlou platbu, systém umožňuje i přímou platbu kartou nebo pomocí internetových bankovnictví
    • použijeme záložní účet, který máme vytvořený u České spořitelny, abysme příspěvky oddělili od standardních plateb
   • Příspěvky členů ASPV budou pro tento rok vybrány normálně hotovostně (vybírají J. Jelenová a M. Křížková)
 • Fotbal
  • Nábor do minipřípravky
   • po Michalově školní intervenci mezi rodiči prvňáčků dorazilo 5 nových akvizic do Minipřípravky
   • 7x nová přihláška do is.fotbal.cz
  • Trenérské obsazení mužstev
   • A mužstvo - plný stav, personálně bez problémů i s nějakými absencemi.
   • B mužstvo - odpovědnost převzali Jakub Trnobranský a Standa Boubalík a spolupráce s A mužstvem i dorostem bezproblémová.
   • Dorost - pouze Pavel Kobliha. Dorostenců je dostatečný počet, dají se doplnit ze starších žáků 2-3 hráči. Potřebujeme plus jednoho člověka!
   • Starší žáci - převzal Michal Davídek. Lukáš Tvrdý přes týden nebude do října stíhat tréninky. Osloven Jarda Krejčí, který přislíbil pomoc. V tomto trojlístku by to snad mělo být ok. Michal Davídek se cítí přetížen, takže úplně ideální to není, přesto je podzim zajišťěn.
   • Mladší žáci - Julius Molnár se zářijovou pomocí Pavla Messiho Kabíčka a Jana Špačka. Potřebujeme plus jednoho člověka.
   • Přípravka - P. Košař a J. Dolejší - personálně ok
   • MiniPřípravka - J. Špaček, M. Mařík - personálně ok, na každém tréninku cca 12 - 18 dětí. Vše ok.
 • Sponzoři
  • stav a plán
  • neprojednáno - M. Raček byl omluven ze schůze
 • Diskuze a různé
  • Tenisový oddíl - na zimu si naplánujeme setkání s tenisty, abysme vyřešili to vzduchoprázdno, které mezi tenisty a TJ momentálně je.
  • Webové stránky - do další schůze si každý z VV připraví jedny modelové stránky fotbalové klubu (jakéhokoliv), které dobře vypadají jak na PC, tak na mobilu a budeme diskutovat jak s tímto pohnout.