Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. BenešovHlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

R-D atelierMediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápis ze Schůze VV TJ-SP 12/5/2021

S mírným spožděním publikuji zápis z květnové schůze Výkonného výboru

 
 
Přítomní: VV - M. Davídek, K. Pištěk, P. Kobliha, P.Bouška; Revizní komise – V. Dikun, T. Pištěk, J. Koblihová
 
 • Valná hromada:
  • Předseda informoval Revizní komisi o stavu hospodaření TJ S-P v průběhu roku 2020 (stručný výčet událostí během COVID období)
  • Letošní valná hromada (VH) je volební - revizní komise byla informována o tom, že se může volit i nová revizní komise
  • Současná pravidla umožňují vykonat VH pod širý nebem s rouškami a odstupem 2metry – navrhujeme realizovat VH na hřišti na tribuně nebo v prostoru u občerstvení
  • Termín VH byl stanoven na pátek 18/6/2020 18:00hod, náhradní termín na 18:15hod
  • Je třeba:
   • vyřešit formu prezentace – projektor a plátno?
   • Připravit prezentaci – předseda vytvoří základ a pošle ostatním na doplnění
  • Přípravná schůze se bude konat cca týden před VH
  • V.Dikun a T. Pištěk potvrdili kandidaturu Revizní komise pro další období – pravděpodobně budeme hledat jednoho kandidáta místo paní Koblihové
 • Výkonný výbor
  • Stále hledáme nové kadidáty do VV - Potřebovali bychom minimálně jednoho člena VV
  • Zástupce volejbalistů osloven – probíhá vyhodnocení
  • Oslovíme některá diskutovaná jména
  • Volné pozice budou součástí pozvánky na VH
 • Autobusy
  • autobusy jely výluku ČD
  • Momentálně máme v plánu cca 22 nabídek na červen
  • Schválena odměna pro P.Lukšana
 • Prčické posvícení 2021
  • Park je zajištěn – s novými majiteli je rozumná dohoda
  • Předložena žádost kvůli plánovanému porušení nočního klidu – rada města ji projedná v červnu
  • Nesmíme používat jednorázové kelímky
  • Výběr kapel na rok 2021
   • Pátek
    • Výběr DJ na páteční diskotéku – potvrzen DJ Baslicker
    • Interpretka Debbie nebo ATMO music
   • Sobota
    • ATD
    • Argema
    • RockTom
  • Budeme spolupořádat akci Rapperská show - 3. července 2021
 • Dotace
  • Stč. kraj - dotace na pořízení míčů pro všechny týmy, nové branky a brankové/ záchytné sítě (cca za 80 000Kč)
  • Můj klub – pořád čekáme na výsledek (součástí jsou peníze např. na chod areálu nebo platy trenérů)
  • Řešení projektu pro výstavbu kabin
   • dotační prostředky budou vyčerpány, takže se pozastavují všechny žádosti
   • pro další kolo dotací nás nemusí trápit věcné břemeno!
   • Součástí dotace může být nově i ubytování do max 20% rozpočtu!
 • Finance
  • Drobné DPH 2 tis.
  • S dalšími investicemi musíme počkat až do doby schválení dotací v rámci programů Můj Klub a Provoz a údržba
 • Správa stadionu
  • Karel informoval o aktivitách v areálu
  • Řešíme betonovou nádrž na zavlažování – nyní dochází k zanášení závlahy, které by nádrž vyřešila
 • Tenis
  • diskuze nad uchopením Tenisového oddílu a jeho začleněním do struktury TJ
  • diskuze nad výběrem poplatků za použití tenisového kurtu a víceúčelového hřiště
  • diskuze nad online rezervačním systémem
  • nedospěli jsme k jednoznačnému postupu, cenám, procesu. Budeme dále řešit
 • Fotbal
  • Restart soutěžního ročníku 2020-21 se neuskuteční
  • Tréninkový proces je možný a již probíhá za nastavených podmínek MZ a FAČR - Sprchy a využití šatnového objektu nadále není povoleno, pokud bude změna budeme všechny informovat
  • Sezóna 2021-22 – začínáme řešit přihlášky na další ročník soutěží
  • Musíme svolat Trenérskou radu
  • Karel byl na VH SKFS, zvoleni zástupci FEvoluce, které jsme podporovali
  • Momentálně neevidujeme významný úbytek hráčů ani v jedné mládežnické kategorii
 • Příspěvky příspívajících nesportujících členů
  • aktualizace kontaktů - emaily, telefony
 • Diskuze a různé
 
Trenérská rada 29/5/2021
 • Tréninkový proces, šatny, sprchy – pořád postupujeme podle vládních nařízení, aktuální pravidla areálu je třeba konzultovat s Karlem Pištěkem
 • Dotace Středočeský kraj – pokud bude schválena dotace, tak všechny týmy dostanou nové míče a je třeba udělat revizi starých
 • Prodiskutována valná hromada – informace bude šířena dále do mužstev
 • Žádný z trenérů neplánuje kandidovat do VV
 • Potvrzená nominace trenérů pro další ročník soutěží:
  • Minipřípravka – J. Špaček, M. Mařík
  • Přípravka – J. Dolejší, P.Košař
  • Ml. žáci – J. Molnár
  • St. žáci – L. Tvrdý
  • Dorost – neobsazeno
  • „B“ – J. Mářinec zatím nepotvrzeno
  • „A“ – M. Čížek zatím nepotvrzeno
 • P.Bouška uspořádá besedy s rodiči – potřebujeme řešit:
  • Přihlášení soutěží na příští sezonu
  • Přechody a využívání hráčů mezi kategoriemi
  • Posílení trenérských postů – budeme žádat rodiče o větší zapojení do tréninkových jednotek/zápasů
  • Doprava na zápasy