Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápisy ze schůzí červen až srpen 2020

Souhrnné info o dění v klubu za poslední tři měsíce

Vzhledem k vytíženosti během letních prázdnin jsem nestačil dávat na web zápisy ze schůzí po každé schůzi, za to se omlouvám. V létě jsme pořádali tři velké akce (Oslava 130. založení TJ, Memoriál Fr. Hájka a Prčické posvícení) a tak nám přípravy i další dění v klubu vzalo spoustu energie a času.

Nyní tedy přikládám zápisy z posledních třech schůzí, příště už zveřejním zápis opět po každé schůzi.

Děkuji všem členům výboru za všechnu práci a energii, kterou do činnosti vkládají, bez toho bysme nebyli tam kde jsme!!

Michal Davídek

předseda TJ

 

Zápis ze schůze výkonného výboru 16. června 2020

 
Přítomní: M. Davídek, P. Kobliha, J. Kabíčková, P. Ratajová, P. Bouška, J. Trnobranský, K. Pištěk
 
Autobusy:
 • Díky koronavirové krizi autobusy prakticky přestaly jezdit, naplánované cesty byly zrušeny až do poloviny července
 
Dotace:
 • Můj klub 2020: žádost podána, zkontrolována
 • Žádost na Středočeský kraj o dotaci na oslavy 130.  výročí založení   TJ Sokol – podána – koncem týdne schváleno získání dotace 34 000,- (finance na benefiční utkání Sigi team)
 • Žádost  na Středočeský kraj na 2 branky a sítě: schváleno 56 000,- + 14 000,- spoluúčast – termín profinancování posunut na 30.9. – příprava smlouvy na branky ( pojízdná kolečka k brankám budeme řešit svépomocí)
 • ŠOT - cíl: do začátku prázdnin projednat se zástupci města
 • Nová dotace: COVID SPORT od NSA – cíl: požádat do konce června (na náklady na provoz zařízení)
 
Fotbal:
 • Náklady na hráče:
  • doplatek Sedlčanům (M. Hájek, P. Kabíček), v Sedlčanech začínají: J. Chocholoušek, L. Dohnal
  • doplatek Miřeticím za F. Nerada
  • přestup: Václav Dolejší do Krhanic
 • V sobotu 20.6. – schůzka trenérů
 • K řešení: málo dětí v přípravce – nutná spolupráce trenérů přípravky a minipřípravky
 • Brankář: dorost (Filip Hulan)
 • Turnaj přípravek: v Jesenici
 • Přihlášeny soutěže: A team, B team, dorost
 • Poučení mladších  hráčů o chování k P. Luzumovi (nebezpečí konfliktu s člověkem pod vlivem drog)
 • Sponzor: DEK-Trade: nabídka koupě dresů pro přípravku
 
Posvícení:
 • Občerstvení: Marian Prchlík (tvrdý alkohol) a Milan Kaňka (pivo)
 • Nájem parku, smlouva a úklid od letoška na TJ
 • Utkání o posvícení: sobota 15:30
 
Další schůze: 7. nebo 8.7. 2020
 
 
 
 
 

Zápis ze schůze výkonného výboru 7. července 2020

 
 
Přítomní: M. Davídek, P. Kobliha, J. Kabíčková, P. Bouška, J. Trnobranský, K. Pištěk
Host: Vlasta Bosák
 
Autobusy:
 • 2. autobus přihlášen, sjednáno pojištění
 • Pojištění finanční způsobilosti (5000,-)- dojedná Michal
 • Problém s autobusem: rozbitý palivoměr, při dopravě dětí na dětský tábor po D1 došla nafta (zřejmě ji někdo ukradl při stání v garáži), palivoměr vyměněn
 
Dotace:
 • Můj klub 2020: žádost podána, zkontrolována (240 000,-)
 • Žádost na Středočeský kraj o dotaci na oslavy 130.  výročí založení   TJ Sokol – podána – získání dotace 34 000,-
 • Žádost  na Středočeský kraj na 2 branky a sítě: schváleno 56 000,- + 14 000,- spoluúčast – termín profinancování posunut na 30.9. – příprava smlouvy na branky – sladění požadavku na dotaci s konkrétními cenami branek
 • ŠOT:
  • jednáno s paní starostkou, město nyní může dát pouze 6 miliónů, nepřipadá tedy v úvahu, že by se stavba v letošním roce realizovala z financí TJ a města, cíl: přizpůsobit projekt tak, aby vyhověl nárokům na dotaci od NSA, čekáme i na vyhlášení projektu Kabina (NSA, 500 000,-)- bylo by z něj možno financovat i revitalizaci stávajících sportovišť
 • Nová dotace: COVID SPORT od NSA – podáno na 82 000,-, nyní čeká na schválení
Finance:
 • přecházíme na George od české spořitelny
Fotbal:
 • přestup: Václav Dolejší do Krhanic dokončeno
 •  V sobotu 20.6. – schůzka trenérů – stanovena pravidla pro využívání hlavního hřiště k tréninkům
 • Dále jednáno s případnými trenéry jednotlivých týmů, u kterých trenéři ukončili činnost
 • Sponzor: DEK-Trade:  trenéři přípravky děkují za zakoupení dresů
 • Příprava A-mužstva: začátek: 17.7. bez trenéra, od 2.8. s trenérem
 
Posvícení:
 • Organizace projednána s Vlastou Bosákem
  • pořadatelství, rozvoz plakátů (zajistí Marian Prchlík), platba kapelám (v pátek rapper Dorian), starost o kapely,  stavění oplocení, osvětlení, doobjednání reflexních pásek pro diváky, povolení pro OSU
 • Další podrobnosti budou dojednány na schůzi před posvícením
 • Tombola: ano, připraví Jana a  Petra (účel, prodej a vyhlášení – domluvíme na příští schůzi)
 
Oslava 130. výročí založení TJ Sokol: 25.7.2020
 • Dohodnut program (bude otištěn v Náš domov)
 • 15:00 – předzápas (mladší žáci, přípravka)
 • Nábor do fotbalové přípravky (stanoviště u hlavního hřiště za brankou) P. Bouška
 • 16:00: exhibiční utkání A-tým- Sigi tým
 • 18:00: beseda s hráči Sigi týmu
 • Instalace textů a fotografií k historii klubu, proslov moderátora na téma 130 let od založení TJ Sokol (J. Trnobranský s pomocí J. Sládka…)
 • Ozvučení: Michal zkusí domluvit s hasiči
 • Vstup: 50,- (dobrovolný) + možnost zakoupení informačního letáku k utkání
 • Občerstvení: 2 stánky venku + prodej v kabinách (Karel)
 • 18.7. – upřesnění
 
Další schůze: před posvícením
 
 
 
 
 

 Zápis ze schůze výkonného výboru 5. srpna 2020

 
Přítomní: M. Davídek, P. Kobliha, J. Kabíčková, P. Bouška, K. Pištěk, J. Sládek, P. ratajová
Host: Vlasta Bosák
 
Autobusy:
 
 • Pojištění finanční způsobilosti (5000,-)- bude dořešeno příští týden
 • Jeden z autobusů dosluhuje (nutná investice 150 000,- , technická kontrola)
 • Jednání o tom, zda budeme pokračovat v autobusové dopravě s dvěma autobusy- nyní  nabídka koupě  nového  autobusu od firmy Dvořák   (možno využít půjčku od města – 400-500 000,- + vlastní finance 200 000,-), nebo s jedním, či vůbec
  • Po zvážení všech okolností, finanční  a společenské situace rozhodnuto: souhlas s koupí druhého autobusu, ten dosluhující se budeme snažit prodat, definitivně vše proběhne  až po vyúčtování zisku z posvícení
 
Dotace:
 • Můj klub 2020: žádost podána, zkontrolována (240 000,-)
 • Covid-Sport: peníze na účtu ( 82 000,-)
 • ŠOT: cíl: příprava nového projektu ve spolupráci s NSA
 
Fotbal:
 • přestup: Filip Kostina do Heřmaniček
 • stále trvá  problém s nedostatkem trenérů u mládeže
 
Posvícení:
 • podrobnosti organizace  projednány s Vlastou Bosákem
 • pořadatelská služba, pásky
 • příjezd kapel, DJ, platby
 • platba pronájmu parku
 • kontrola el. přípojky
 • Osvětlení
 • Příprava oplocení: pátek 8:30
 • Drobné
 • Úklid
 • Tombola – účel: tréninkové pomůcky pro mládež ( prodej od 11:00, vylosování 13:00)
 • Seznam cen  a ceny připraveny, moderátor: Michal
 
Vyhodnocení proběhlých akcí:
 • Oslava 130. výročí založení TJ Sokol: 25.7.2020 – úspěšná akce, 250 platících
 • Memoriál: 49. ročník, úspěšná akce, vítězství domácího týmu