Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. Benešov

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

Mediální partner

Měsíčník Náš domov

Zápis ze schůze výkonného výboru TJ (online schůze) - 24. února 2021

 
 
Datum: 24. února 2021
 
Přítomní: M. Davídek, P. Kobliha, K. Pištěk, J. Trnobranský, J. Sládek, P. Bouška
 
 • Autobusy
  • BOVA projde únor/březen STK.
  • Na květen první další objednávky, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.
  • U ostatních autobusů standardní údržba.
  • Projednali jsme další možnosti u prodeje nejstaršího autobusu, momentálně ovšem není žádný zájem ani konkrétní poptávka.
  • Covid-BUS II zatím nevypsán, budeme sledovat situaci.
    
 • Prčické posvícení 2020
  • Výběr kapel na rok 2021
   • V pátek se dohodneme na DJ, kterého oslovíme pro páteční diskotéku
   • Na sobotu zorganizuje Petr anketu mezi členy VV pro návrhy dalších kapel, které se osloví pro sobotní vystoupení.
  • Akce 3. července 2021 - Rapperská show
   pronájem parku projednán s p. Bláhou, dohodnuto.
 
 • Dotace
  • Řešení projektu pro výstavbu kabin - projednávají se změny v projektu. Diskuze s p. Procházkou a M. Sedláčkem.
  • Podáno vyúčtování v programu Můj Klub 2020 na MŠMT.
  • Podáno vyúčtování v programu Covid-SPORT na NSA.
  • Vypsána každoroční dotace ze Stč. kraje na investiční i neinvestiční akce - zvážíme podání žádosti - Jakub.
 
 • Finance
  • Stav účtu - v pořádku, činnost klubu zatím neohrožena.
  • Zaplacena srážková daň za činnost pracovníků ve správě areálu.
  • Vráceno 5.000,- pojišťovně za pojistnou událost, která ztratila obsah - vrácený vertikutátor.
  • Pojišťovna vrátila peníze z pojištění na autobus, který jsme dali do depositu.
 
 • Správa stadionu
  • Správce hřiště - K. Pištěk se rozhodne, zda bude prohlášen za Správce hřiště a bude organizovat síť spolupracovníků tak, aby bylo zajištěn chod stadionu. Dohodli jsme i odměňování, které bude rozděleno na hlavní a vedlejší sezónu tak, aby reflektovalo nutné činnosti v obou typech sezóny.
  • Údržba stadionu
   zaměření vedlejšího hřiště geodetem pro zajištění přesných rozměrů hřiště a správnosti lajnování. Posléze bude u OFS Benešov žádáno o uznání hřiště pro zápasy pro možné překládání utkání v důsledku např. špatného počasí.Budou instalovány zábrany do rohů hřiště pro uzavření hlavního hřiště po celém obvodu.
  • Byl vznesen dotaz na používání víceúčelového hřiště - vzhledem k aktuálnímu plánu na 3-týdenní lockdown ho otevírat nebudeme ani pro dvojice tenistů, kteří by za dodržení hygienických pravidel hrát mohli. Uvidíme, jaká budou opatření od pondělí 1. března a podle nich se zařídíme dál.
 
 • Fotbal
  • Trenérská rada - ideálně uspořádat co nejdříve i za současných podmínek s trenéry tak, abysme se dohodli na dalších krocích pro případ, že budou soutěže obnoveny. Vyřešíme i odměňování za podzimní část sezóny.
  • Volby do OFS
   • Zaplacení členských příspěvků do termínu konání valné hromady - Karel projde hráče v IS FAČR, vyřadí neaktivní a poté předá Pavlovi doklad k proplacení
   • odložení Valné hromady na 13. 3. - řeší se za jakých podmínek se VH a volby do Výkonného výboru uskuteční. Měl by být negativní antigenní test, respirátory, rozestupy.
   • pojede Michal s voličským oprávněním a jako člen volební komise (sčítání hlasů na VH) a Karel jako kandidát do revizní komise OFS.
   • Projednali jsme, koho budeme jako TJ volit - jsou dvě skupiny - stávající okolo předsedy Miroslava Garaji a druhá okole předsedy SK Benešov Tomáše Nováka, která vystupuje jako zástupce iniciativy Fotbalová evoluce.
    členové VV dostali veškeré materiály k rozhodnutí a po hlasování jsme se dohodli, že budeme volit Tomáše Nováka na předsedu OFS a členy VV podle kandidátky Fotbalové evoluce.
   • Na příbramsku, kde bysme také měli mít možnost volit, je situace zatím nejasná, takže tam uvidíme.
  • Volby do SKFS
   • máme právo volby, nicméně ještě okolo SKFS nic neřešíme.
   • odložení Valné hromady až po volbách od OFS, momentálně na 6. května 2021.
 • Volební Valná Hromada 2021
  • Noví členové VV - vzhledem ke 3 končícím členům VV jsme oslovili několik kandidátů do VV, kteří se buď rovnou rozhodli, že se ve VV nebudou angažovat nebo se rozmýšlí. Rádi bysme tedy i tímto způsobem oslovili všechny členy, kteří by měli chuť a zájem podílet se na organizaci činnosti klubu směrem k jeho dalšímu rozvoji. Rozumíme tomu, že je to činnost časově náročná, nese s sebou osobní odpovědnost, nicméně bez vícečlenného výkonného výboru se klub naší velikosti provozovat nedá. Případné návrhy prosím posílejte na predseda@tj-sedlec-prcice.cz
  • Organizace - prozatím neřešeno, vykopneme se zvolením termínu.
  • Výroční zpráva - prozatím neřešeno, vykopneme se zvolením termínu.
 • Příspěvky příspívajících nesportujících členů
  • momentálně aktualizujeme kontakty na všechny zapsané členy - telefony a emaily. Ideálně dovést do finálního stavu do 5. března, abysme mohli informovat všechny členy o konání VH a především aktualizovat členskou základnu s ohledeme na přání zapsaných členů. Plus vyřešíme systémově výběr členských příspěvků od neaktivních přispívajících členů.
    
 • Diskuze a různé
  • Pavel zdůraznil potřebu se s novým výkonným výborem vrátit k aktivnímu pojetí a řešit oblasti, které dlouhodobě přehlížíme díky vytížení s provozem - sponzoři, sportovní plán rozvoje, rozvoj areálu atd. Momentálně je naše činnost zaměřena především na provoz a údržbu, a i když je to především souběh s momentální krizovou situací, tak je na čase být opět aktivní.
  • Další schůze bude s ohledem na nynější plánovaný 3 týdenní lockdown asi až na konci března, snad to budeme moci udělat prezenčně i s revizní komisí tak, aby jsme mohli naplánovat Valnou hromadu.