Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. BenešovHlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

R-D atelierMediální partner

Měsíčník Náš domov

Historie Fotbalového oddílu TJ Sokol Sedlec-Prčice


Anketa Fotbalista roku | Memoriál Františka Hájka
Navigace po Historii:
Část první - Základní údaje

Rok založení:          1927

Původní název:       SK Sedlec

Klubové barvy:       Modrá a bílá

Vlajka: Napůl modrá, napůl bílá a na ní modrobílý erb s černobílým míčem úhlopříčně přepásaným žlutým pruhem s černým nápisem TJ Znak klubu SEDLEC-PRČICE. Na druhé straně fotbalové vlajky je znak tělovýchovné jednoty: Modrá pětilistá růže v bílém poli modře orámovaném. Nad růží je černý nápis TJ Sedlec-Prčice a pod růží letopočet založení tělovýchovné jednoty 1890

První fotbalový zápas:

Zřejmě první fotbalový zápas v Sedlci byl sehrán v roce 1924 na náměstí (kočičí hlavy) proti lidem, kteří zde svážejí dřevo. "Lajnováno" bylo nataženými provazy. Výsledek zápasu byl nerozhodný. V roce 1926 bylo na návrh Gustava Navrátila založeno fotbalové mužstvo. Pozemek na hřiště byl pronajat od Občanské záložny (nyní prostor za dvorem hotelu Český Merán). Dne 13.února 1927 byl klub osamostatněn a vznikl Sportovní klub (SK) Sedlec.

Prvním předsedou klubu byl zvolen M. Brož, jednatelem J. Bárta, sekretářem G. Navrátil. Dále byli ve výboru pánové Koudelka, Čížek, Pekárek, Klein a další.

Hrálo se nejdříve přátelsky s okolními SK z Tábora, Milevska a Sedlčan. Později se mužstvo přihlásilo do mistrovské soutěže Středočeské župy. Hřiště od Občanské záložny bylo silně svažité k potoku. Na jeho vyrovnání odpracovali mnoho hodin nejen členové SK, ale i příznivci. Za čas však byla dána SK z pozemku výpověď a pozemek byl rozprodán na parcely. Nový pozemek nabídl SK pan Janoušek za hotelem "Na knížecí". Opět za podpory široké veřejnosti bylo pole zoráno, zvláčeno a uválcováno. Na tomto hřišti se hrál fotbal až do roku 1935. Hráčský kádr v této době tvořili : Bárta, Čížek, Havlín, Jarolím, Jonáš, Kožmín, Kružík, Lalák, Milota, Náhoda, Navrátil, Pasáček, Pechač Zd., Roubíček, Rybář, Skalník, Šmíd, Voltr.

Další pozemek byl pronajat od paní Sirotkové směrem k Šánovicům (za dnešním koupalištěm). Na novém hřišti byly postaveny dřevěné kabiny, které bohužel v roce 1953 vyhořely. V tomto období (těsně před II. svět. válkou) se SK Sedlec sloučil s Prčicí a vzniká Sedlecko-Prčický SK. V letech 1941 - 1947 hrávali : Beran, Dejmalík, Dvořák, Chocholoušek, Kabíček, Krofta,, Lalák, Mikulanda, Minařík, Náhoda, Peroutka, Pešata, Pištěk, Řezníček, Schreiber, Smejtek, Stehlík, Svoboda, Šára, Šmejkal, Špale, Šulc a další.

Další stránka