Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Innera s.r.o. BenešovHlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Zemní Práce Hošna

WIFCOM

Compag Votice

R-D atelierMediální partner

Měsíčník Náš domov

Služby

Nabízíme tyto služby:


 • zajištění soustředění (ubytování, příprava hřišť)
 • konference v klubovně (možnost stravy v den konání)
 • tenis
 • stanování

Autobusová doprava:


 • Nabízíme vnitrostátní i mezinárodní autobusovou dopravu dálkovými autobusy Karosa s klimatizací za velmi příznivé ceny pro:
  • firmy a instituce - doprava zaměstnanců do práce, na školení, zájezdy, exkurze, zajištění kyvadlové dopravy na veletrhy a výstavy
  • školy a sportovní kluby - sportovní soustředění a školy v přírodě, lyžování, lyžařské výcviky, výlety, plavání
  • cestovní kanceláře nebo autodopravce - nárazová výpomoc v linkové dopravě
  • soukromé akce - svatby apod.
  • Cena se sjednává dohodou. Při stálé spolupráci výhodnější smluvní ceny!

Ceník služeb

s platností od 15. června 2016

Služba Časové období Cena (v Kč)
Ubytování DEN 150,-
Pronájem Hlavního hřiště 90 min 1500,-
Pronájem Hlavního hřiště
(s přípravou hřiště k zápasu)
90 min 2000,-
Pronájem vedlejšího hřiště DEN 500,-
Pronájem vedlejšího hřiště
(s přípravou hřiště k zápasu)
90 min 1500,-
Využití šatny a sprchy 1 zápas nebo 1 trénink 200,-
Osvětlení vedlejšího hřiště 1 zápas nebo 1 trénink 200,-
Pronájem hřišť
(při ubytování sportovců v šatnovém objektu TJ)
Hlavní hřiště 60 min
Vedlejší hřiště bez omezení / DEN
800,-
Za stan DEN 30,-
Za osobu DEN 20,-
Pronájem laviček DEN 50,-
Pronájem klubovny DEN / 1/2 DEN 600,- / 300,-
Pronájem klubovny
(v topném období)
DEN / 1/2 DEN 1000,- / 600,-
Tenisový kurt 60 min 100,-